Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Prudniku

Herb Powiatu Prudnickiego

ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik

tel. 77 438 17 00
fax. 77 438 17 01

NIP: 7551640874, REGON: 531421029
Strona WWW: www.powiatprudnicki.pl,
e-mail: 

 

Numery kont:
Dochody: 72 8905 0000 2000 0000 0202 0001
Wieczyste użytkowanie: 87 8905 0000 2000 0020 6200 0001
Opłaty Ewidencyjne: 12 8905 0000 2000 0000 0202 0014

Dane do faktury:
Powiat Prudnicki,
ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik
NIP: 7551917146, REGON: 531412600

Sekretariat
tel. 77 438 17 17
fax 77 438 17 18

Wydział Komunikacji i Transportu

Godziny urzędowania:
Poniedziałek 7:30 - 16.30
(w sprawach wymagających wpłaty do godz. 16.00)
Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
(w sprawach wymagających wpłaty do godz. 15.00)
Piątek 7:30 - 14:30
(w sprawach wymagających wpłaty do godz. 13.30)
Jeżeli ostatni dzień miesiąca wypada w:
Poniedziałek 7:30 - 16:30
(w sprawach wymagających wpłaty do godz. 15.30)
Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
(w sprawach wymagających wpłaty do godz. 14.30)
Piątek 7:30 - 14:30
(w sprawach wymagających wpłaty do godz. 13.30)
tel. 77 436 93 00 (Rejestracja Pojazdów), 77 436 93 02 (Prawa Jazdy) fax 77 436 93 03
e-mail: 

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

48-200 Prudnik, ul. Parkowa 10,
tel.: 77 436 22 10
Dorota Małkowska - Naczelnik Wydziału
77 436 22 10 wew. 520
e-mail: 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Godziny i miejsce pracy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Prudniku (PCZK):

Najważniejsze dane kontaktowe

Starosta Prudnicki - Radosław Roszkowski
Gmach główny, piętro I, pokój 101
tel.: 77 438 17 00
Kontaktowy e-mail: 

Wicestarosta - Janusz Siano
Gmach główny, piętro I, pokój 103
tel.: 77 438 17 00
Kontaktowy e-mail: 

Sekretariat - Patrycja Stefan
Gmach główny, piętro I, pokój 102
tel.: 77 438 17 17
Kontaktowy e-mail: 

Biuro Podawcze - Magdalena Lubaszka-Maciuch
Gmach główny, parter, obok Wydziału Komunikacji i Transportu
tel.: 77 438 17 00
Kontaktowy e-mail: 

Wydział Organizacyjny, Programów Rozwojowych i Zarządzania Kryzysowego

Sekretarz Powiatu, Naczelnik Wydziału - Agnieszka Zagórska
Gmach główny, piętro I, pokój 104
tel.: 77 438 17 00
Kontaktowy e-mail: 

Z-ca Naczelnika Wydziału - Emilia Cimochowska-Paluszek
Gmach główny, piętro I, pokój 108
tel.: 77 438 17 08
Kontaktowy e-mail: 

Informatyk - Marek Sobkowicz
Gmach główny, piętro II, pokój 209
tel.: 77 438 17 29
Kontaktowy e-mail: 

Informatyk - Magdalena Gołąbek
Gmach główny, piętro II, pokój 209
tel.: 77 438 17 29
Kontaktowy e-mail: 

Biuro Rady i Zarządu Powiatu - Natalia Świczewska
Gmach główny, piętro I, pokój 110
tel.: 77 438 17 10
Kontaktowy e-mail: 

Ewelina Wojciechowska
Gmach główny, piętro I, pokój 109
tel.: 77 438 17 09
Kontaktowy e-mail: 

Magdalena Kolbiarz
Gmach główny, piętro I, pokój 111
tel.: 77 438 17 11
Kontaktowy e-mail: 

Referat Administracyjno-Gospodarczy

Kierownik Referatu - Waldemar Janocha
Gmach główny, piętro II, pokój 112
tel.: 77 438 17 12
Kontaktowy e-mail: 

Referat Zarządzania Kryzysowego

Kierownik Referatu - Katarzyna Kret
Gmach główny, piętro II, pokój 202
tel.: 77 438 17 22
Kontaktowy e-mail: 

Anna Tchórzewska
Gmach główny, piętro II, pokój 202
tel.: 77 438 17 22
Kontaktowy e-mail: 

Magdalena Janisz
Gmach główny, piętro II, pokój 202
tel.: 77 438 17 22
Kontaktowy e-mail: 

Patrycja Trinczek
Gmach główny, piętro II, pokój 202
tel.: 77 438 17 22
Kontaktowy e-mail: 

Referat Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych

Kierownik Referatu - Szymon Kaliciński
Gmach główny, parter, pomieszczenie obok Wydziału Komunikacji i Transportu
tel.: 77 438 17 71
Kontaktowy e-mail: 

Ewelina Willim
Gmach główny, parter, pomieszczenie obok Wydziału Komunikacji i Transportu
tel.: 77 438 17 70
Kontaktowy e-mail: 

Ewelina Burtan-Trybuła
Gmach główny, parter, pomieszczenie obok Wydziału Komunikacji i Transportu
tel.: 77 438 17 71
Kontaktowy e-mail: 

Konrad Sławkowski
Gmach główny, parter, pomieszczenie obok Wydziału Komunikacji i Transportu
tel.: 77 436 93 08
Kontaktowy e-mail: 

Rafał Luranc
Gmach główny, parter, pomieszczenie obok Wydziału Komunikacji i Transportu
tel.: 77 436 93 08
Kontaktowy e-mail: 

Wydział Finansowo-Budżetowy

Skarbnik Powiatu - Naczelnik Wydziału - Larysa Zamorska
Gmach główny, piętro I, pokój 105
tel.: 77 438 17 05
Kontaktowy e-mail: 

Z-ca Naczelnika Wydziału - Elżbieta Leszczyńska
Gmach główny, piętro I, pokój 107
tel.: 77 438 17 07
Kontaktowy e-mail: 

Kasa - Ewa Wójtowicz
Gmach główny, parter
tel.: 77 436 93 07
Kontaktowy e-mail: 

Płace - Karolina Hulka
Gmach główny, piętro I, pokój 115
tel.: 77 438 17 15
Kontaktowy e-mail: 

Księgowość Budżetowa - Marta Kwaśniewicz
Gmach główny, piętro I, pokój 115
tel.: 77 438 17 15
Kontaktowy e-mail: 

Księgowość - Anna Łoniewska
Gmach główny, piętro I, pokój 116
tel.: 77 438 17 16
Kontaktowy e-mail: 

Księgowość - Agnieszka Skowrońska
Gmach główny, piętro I, pokój 116
tel.: 77 438 17 16
Kontaktowy e-mail: 

Wydział Oświaty i Zdrowia

Naczelnik Wydziału - Anna Wojtczak
Gmach główny, piętro II, pokój 207
tel.: 77 438 17 27
Kontaktowy e-mail: 

Z-ca Naczelnika - Ryszard Matuszak
Gmach główny, piętro II, pokój 208
tel.: 77 438 17 28
Kontaktowy e-mail: 

Paulina Michalak
Gmach główny, piętro II, pokój 210
tel.: 77 438 17 30
Kontaktowy e-mail: 

Kamila Kaczor
Gmach główny, piętro I, pokój 210
tel.: 77 438 17 30
Kontaktowy e-mail: 

Wydział Administracji Budowlanej

Naczelnik Wydziału - Magdalena Tomaszewska
Gmach główny, piętro II, pokój 204
tel.: 77 438 17 24
Kontaktowy e-mail: 

Mariusz Maćków
Gmach główny, piętro II, pokój 206
tel.: 77 438 17 26
Kontaktowy e-mail: 

Małgorzata Tomaszewska - Łukasiewicz
Gmach główny, piętro II, pokój 206
tel.: 77 438 17 26
Kontaktowy e-mail: 

Anna Wylęgała
Gmach główny, piętro II, pokój 204
tel.: 77 438 17 24
Kontaktowy e-mail: 

Wydział Inżynierii

Naczelnik Wydziału - Przemysław Kowalski
Gmach główny, piętro III, pokój 312
tel.: 77 438 17 52
Kontaktowy e-mail: 

Rafał Włoch
Gmach główny, piętro III, pokój nr 311
tel.: 77 438 17 51
Kontaktowy e-mail: 

Tomasz Żukliński
Gmach główny, piętro III, pokój nr 311
tel.: 77 438 17 51
Kontaktowy e-mail: 

Specjalista ds. przygotowania i realizacji inwestycji i remontów - Ewald Stawicki
Gmach główny, piętro III, pokój 310
tel.: 77 438 17 50
Kontaktowy e-mail: 

Magdalena Tokarczyk
Gmach główny, piętro III, pokój 310
tel.: 77 438 17 50
Kontaktowy e-mail: 

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Kierownik Referatu - Aneta Samotus
Gmach główny, piętro II, pokój nr 212
tel.: 77 438 17 32
Kontaktowy e-mail: 

Magdalena Kornecka
Gmach główny, piętro II, pokój nr 215
tel.: 77 438 17 35, 77 438 17 00 wew. 215
Kontaktowy e-mail: 

Piotr Wancke
Gmach główny, piętro II, pokój nr 215
tel.: 77 438 17 35, 77 438 17 00 wew. 216
Kontaktowy e-mail: 

Wydział Komunikacji i Transportu

Naczelnik Wydziału - Tomasz Woźniak
Gmach główny, parter
tel.: 77 436 93 04
Kontaktowy e-mail: 

Z-ca Naczelnika Wydziału - Lidia Roszkowska
Gmach główny, parter - Rejestracja Pojazdów
tel.: 77 436 93 00
Kontaktowy e-mail: 

Rejestracja Pojazdów - Małgorzata Sulikowska
Gmach główny, parter - Rejestracja Pojazdów
tel.: 77 436 93 00

Rejestracja Pojazdów - Kamila Bara
Gmach główny, parter - Rejestracja Pojazdów
tel.: 77 436 93 00

Rejestracja Pojazdów - Bożena Bełziuk
Gmach główny, parter - Rejestracja Pojazdów
tel.: 77 436 93 00

Rejestracja Pojazdów - Katarzyna Dębicka
Gmach główny, parter - Rejestracja Pojazdów
tel.: 77 436 93 00

Rejestracja Pojazdów - Aurelia Żarska
Gmach główny, parter - Rejestracja Pojazdów
tel.: 77 436 93 00

Prawa Jazdy - Sylwia Fulbiszewska
Gmach główny, parter - Prawa Jazdy
tel.: 77 436 93 02

Prawa Jazdy - Bożena Wacławik
Gmach główny, parter - Prawa Jazdy
tel.: 77 436 93 02

Prawa Jazdy - Elżbieta Raniszewska
Gmach główny, parter - Prawa Jazdy
tel.: 77 436 93 02

Prawa Jazdy - Natalia Smoleń
Gmach główny, parter - Prawa Jazdy
tel.: 77 436 93 02

Zamówienia publiczne

Inspektor ds. zamówień publicznych - Ryszard Mikołajów
Gmach główny, piętro II, pokój 214
tel.: 77 438 17 34
Kontaktowy e-mail: 

Kadry

Monika Muszelik
Gmach główny, piętro I, pokój 114
tel.: 77 438 17 14
Kontaktowy e-mail: 

Radcy Prawni

Radca Prawny - Emilia Cimochowska-Paluszek
Gmach główny, piętro I, pokój 106
tel.: 77 438 17 06
Kontaktowy e-mail: 

Radca Prawny - Katarzyna Benroth-Kurpiel
Gmach główny, piętro I, pokój 106
tel.: 77 438 17 06
Kontaktowy e-mail: 

Służba BHP, Koordynator do spraw dostępności

Główny specjalista ds. BHP, Koordynator do spraw dostępności - Marta Wicher
Gmach główny, III piętro, pokój 308
tel.: 77 438 17 48
Kontaktowy e-mail: 

Pełnomocnik ds ochrony informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Prudniku

Katarzyna Kret
Gmach główny, piętro II, pokój 202
tel.: 77 438 17 22
Kontaktowy e-mail: 

Audyt i Kontrola

Audytor Wewnętrzny - Alicja Syska
Gmach główny, piętro I, pokój 108
tel.: 77 438 17 08
Kontaktowy e-mail: 

Kontroler Wewnętrzny

Kontroler Wewnętrzny, Inspektor ds. Publicznego Transportu Zbiorowego - Bogusław Podpora
Gmach główny, piętro II, pokój 211
tel.: 77 438 17 31
Kontaktowy e-mail: 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów - Dominika Jasińska
Gmach główny, pokój 111
tel.: 77 438 17 00
tel. kom.: 576 834 168
Kontaktowy e-mail: 

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Naczelnik Wydziału - Dorota Małkowska
Gmach Geodezji - 48-200 Prudnik, ul. Parkowa 10,
tel.: 77 436 22 10 wew. 520
Kontaktowy e-mail: 

Sabina Gorek
Gmach Geodezji - 48-200 Prudnik, ul. Parkowa 10,
tel.: 77 436 22 10
Kontaktowy e-mail: 

Aleksandra Ruda
Gmach Geodezji - 48-200 Prudnik, ul. Parkowa 10,
tel.: 77 436 22 10
Kontaktowy e-mail: 

Michaela Sacher
Gmach Geodezji - 48-200 Prudnik, ul. Parkowa 10,
tel.: 77 436 22 10 wew. 521
Kontaktowy e-mail: 

Sylwester Dyczka
Gmach Geodezji - 48-200 Prudnik, ul. Parkowa 10,
tel.: 77 436 22 10 wew. 513
Kontaktowy e-mail: 

Alicja Zawiła
Gmach Geodezji - 48-200 Prudnik, ul. Parkowa 10,
tel.: 77 436 22 10 wew. 511
Kontaktowy e-mail: 

Monika Żegleń
Gmach Geodezji - 48-200 Prudnik, ul. Parkowa 10,
tel.: 77 436 22 10 wew. 512
Kontaktowy e-mail: 

Marek Skrobała
Gmach Geodezji - 48-200 Prudnik, ul. Parkowa 10,
tel.: 77 436 22 10 wew. 510
Kontaktowy e-mail: 

Karolina Rogoz
Gmach Geodezji - 48-200 Prudnik, ul. Parkowa 10,
tel.: 77 436 22 10 wew. 522
Kontaktowy e-mail: 

Michał Sobkowicz
Gmach Geodezji - 48-200 Prudnik, ul. Parkowa 10,
tel.: 77 436 22 10 wew. 522
Kontaktowy e-mail: 

Wersja XML