Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podstawowe informacje

Powiat Prudnicki: powierzchnia 570km2, liczba ludności: 60 500.

Powiat Prudnicki położony jest w południowej części województwa opolskiego, u podnóża Sudetów, na pograniczu dwóch krain geograficznych - Płaskowyżu Głubczyckiego i Gór Opawskich.

mapaPowiatu.png
 

W ukształtowaniu powierzchni powiatu widoczne jest zróżnicowanie krajobrazowe.

Część południowa to urozmaicony teren niewysokich gór zbudowanych ze starych utworów paleozoicznych. Ten mezoregion od 1988 roku podlega pod Park Krajobrazowy "Góry Opawskie". Walory przyrodnicze i krajobrazowe wraz z istniejącym zagospodarowaniem turystycznym czynią z Gór Opawskich niezwykle atrakcyjne miejsce do wypoczynku.

Znaczna część powiatu to wysoko położone tereny równinne o łagodnym klimacie i bardzo dobrej glebie lessowej, słabo zalesione, co sprzyja wysokiemu rozwojowi rolnictwa.

Średni stopień uprzemysłowienia - niezbyt rozwinięta i skoncentrowana w miastach produkcja przemysłowa z dobrze rozwiniętą produkcję rolno-spożywczą.

Kolejny ważny czynnik to korzystne położenie komunikacyjne - dobre skomunikowanie z całym obszarem Śląskim i "trasą sudecką" z innymi częściami Sudetów oraz północną częścią Czech i Moraw.

Przygraniczne położenie stwarza korzystne warunki wymiany handlowej, kulturalnej i turystycznej.

Największe miejscowości Powiatu Prudnickiego to: Prudnik (siedziba powiatu i gminy), Głogówek (siedziba gminy), Biała (siedziba gminy), Racławice ŚląskieLubrza (siedziba gminy), Szybowice, Łąka Prudnicka, Chrzelice, Łącznik.

Wersja XML