Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Starostwo Powiatowe w Prudniku
ul. Kościuszki 76, 48 - 200 Prudnik
Wydział Organizacyjny, Programów Rozwojowych i Zarządzania Kryzysowego

I piętro, pok. 112
Tel. (077) 438 17 12
Godziny pracy Biura Rzeczy Znalezionych
w dni robocze:
Poniedziałek 7:30 - 16:30
Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:30

Jeśli zgubiłeś coś wartościowego na terenie Powiatu Prudnickiego i nie wiesz gdzie szukać, sprawdź w Biurze Rzeczy Znalezionych, które mieści się w Wydziale Organizacyjnym, Programów Rozwojowych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Prudniku.

Biuro Rzeczy Znalezionych działa w oparciu o przepisy:

Zadania Biura Rzeczy Znalezionych

Do Biura Rzeczy Znalezionych mogą być przyjęte rzeczy znalezione na terenie Powiatu Prudnickiego, której szacunkowa wartość przekracza 100 złotych, chyba że jest to rzecz o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej.

W przypadku odmowy przyjęcia rzeczy przez Starostę, znalazca albo właściwy zarządca może postąpić z rzeczą według swojego uznania.

Przyjmowane są rzeczy znalezione na terenie Powiatu Prudnickiego, za wyjątkiem:

Znalazcy, oddającemu znalezione rzeczy do Biura Rzeczy Znalezionych, Starosta wydaje protokół przyjęcia na przechowanie rzeczy oraz poświadczenie przyjęcia zawiadomienia o znalezieniu rzeczy albo znalezieniu oraz przyjęciu rzeczy.

Znalazcy rzeczy przysługuje żądanie znaleźnego od osoby uprawnionej w wysokości jednej dziesiątej wartości rzeczy.

Osoby poszukujące rzeczy zgubionej i zgłaszające się, muszą pisemnie określić, jaka rzecz (przedmiot) została zgubiona oraz opisać rzecz (charakterystyczny wygląd bądź znaki szczególne i inne cechy np. dowód zakupu przedmiotu, numery seryjne, własne oznaczenia bądź opis widocznych skutków zużycia).

Poniesione przez znalazcę lub przechowującego koszty przechowania oraz utrzymania rzeczy w należytym stanie, a także koszty poszukiwania osoby uprawnionej do jej odbioru, obciążają osobę uprawnioną do odbioru rzeczy do wysokości wartości rzeczy w dniu odbioru.

Zobacz archiwalne ogłoszenia Biura o rzeczach znalezionych

Wersja XML