Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Jednostki Organizacyjne Powiatu Prudnickiego

Dom Dziecka w Głogówku

48-250 Głogówek, ul. 3 maja 21
tel.: (0-77) 406 77 50 lub (0-77) 77 51, fax: (0-77) 406 77 50
Adres e-mail
Adres e-mail (2)
Kierownik Dyrektor: mgr Justyna Kipka
Godziny urzędowania: od 7:00, do 15:00,
Forma i zakres działania: Placówka Socjalizacyjna

PDFStatut dom dziecka.pdf
PDFRegulamin dom dziecka.pdf
 

Dom Pomocy Społecznej w Prudniku

48-200 Prudnik, ul. Młyńska 11
tel.: (0-77) 436 21 53 lub (0-77) 436 28 58, fax: (0-77) 436 28 58 (wew. 14)
Adres e-mail
Strona WWWwww.dpsprudnik.pl
Kierownik Dyrektor: mgr Maciej Staszewski
Godziny urzędowania: od 7:00, do 15:00
Gabinet pielęgniarski czynny całą dobę
Forma i zakres działania: Opieka nad osobami starszymi

PDFStatut DPS.pdf
 

Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

48-200 Prudnik, ul. Legionów 12a
tel.: (0-77) 438 05 30, fax: (0-77) 438 05 40
Adres e-mail
Strona WWWwww.strazprudnik.pl
Kierownik Dyrektor: st. kpt. mgr inż. Krzysztof Wiciak - Komendant Powiatowy PSP w Prudniku
Godziny urzędowania: od 7:30, do 15:30

Forma i zakres działania: mundurowa jednostka organizacyjna Państwowej Straży Pożarnej. Komenda Powiatowa PSP w Prudniku jest jednostką budżetową. W skład Komendy wchodzi Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza, samodzielne stanowisko pracy ds. kontrolno-rozpoznawczych i bhp, samodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjno-kadrowych, samodzielne stanowisko pracy ds. finansów, sekcja ds. kwatermistrzowsko-technicznych. Do głównych zadań komendy należy: organizowanie na obszarze powiatu krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami KSRG na obszarze powiatu, organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych, rozpoznawanie różnego rodzaju zagrożeń, organizację szkoleń, opracowywanie planów ratowniczych.

PDFInformacje podstawowe o jednostce.pdf
 

Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich

48-250 Racławice Śląskie, ul. Zwycięstwa 34
tel.: (0-77) 437 65 03, fax: (0-77) 437 65 03
Adres e-mail: 
Strona WWW: www.dps-raclawice.za.pl
Kierownik Dyrektor: mgr Anna Siemiginowska
Godziny urzędowania: placówka jest całodobowa, godziny pracy sekretariatu 7:00-15:00 od poniedziałku do piątku
Forma i zakres działania: Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych

PDFRegulamin Ośrodka Rehabilitacji.pdf
PDFStatut Ośrodka Rehabilitacji.pdf
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 55a
tel., fax: (0-77) 436 91 25, (0-77) 436 29 90
Adres e-mail
Kierownik: Jolanta Barska
Godziny urzędowania: w poniedziałki od 8:00 do 16:00, a w pozostałe, robocze dni tygodnia od 7:30, do 15:30
Forma i zakres działania: PCPR wykonuje zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej o charakterze publicznym dotyczących polityki prorodzinnej oraz wspierania osób niepełnosprawnych.
Strona WWW: pcpr-prudnik.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Prudniku

48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 55a
tel.: (0-77) 436 38 62, fax: (0-77) 436 38 62
Adres e-mail
Strona WWWwww.poradniaprudnik.pl
Dyrektor: mgr Katarzyna Cukier
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30,
sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:15.
Dyrektor przyjmuje interesantów we wtorki w godzinach 12:00-14:45, oraz czwartki w godzinach 9:00-12:00.

Forma i zakres działania: Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna udziela dzieciom (w wieku od urodzenia) i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnię jest dobrowolne i bezpłatne.

PDFFunkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagoicznej.pdf
PDFStatut Poradni.pdf
PDFZespół Orzekający przy Poradni.pdf
PDFRegulamin działalności Rady Pedagogicznej przy Poradni.pdf
 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku

48-200 Prudnik, ul. Jagiellońska 21
tel.: 77 436 99 99, fax: 77 436 99 88
Adres e-mail
Strona WWWwww.pup-prudnik.pl
Kierownik Dyrektor: mgr inż. Grażyna Klimko
Godziny urzędowania: od 7:30, do 15:30

Forma i zakres działania: Jednostka Organizacyjna wchodząca w skład powiatowej administracji zespolonej działającej w formie samodzielnej jednostki budżetowej. PUP realizuje zadania w zakresie polityki rynku pracy.

PDFStatut Jednostki PUP.pdf
PDFRegulamin Naboru Pracowników.pdf
PDFRegulamin Organizacyjny.pdf
PDFStruktura Organizacyjna.pdf
PDFRegulamin Pracy.pdf
PDFUchwała nadania statutu.pdf
PDFUchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego.pdf
PDFUchwała zmieniająca Statut.pdf
PDFZarządzenie Zmieniające do ustalenia Regulaminu Pracy (1).pdf
PDFZarządzenie Zmieniające do ustalenia Regulaminu Pracy (2).pdf
 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Prudniku

48-200 Prudnik, ul. Młyńska 1
tel.: (0-77) 436 35 30, fax: (0-77) 436 35 30
Adres e-mail
Strona WWWsosw.powiatprudnicki.pl
Kierownik Dyrektor: mgr Eugeniusz Kurpiel
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00
Forma i zakres działania: Edukacja - szkolnictwo specjalne

Zespół Opieki Zdrowotnej w Białej

48-210 Biała, ul. Moniuszki 8
tel.: (0-77) 438 70 33, fax: (0-77) 438 85 61
Adres e-mail
Strona WWWwww.szpitalbiala.pl
Kierownik Dyrektor: Dr n. med. Zdzisław Juszczyk
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 14:00

Forma i zakres działania: Samodzielny, publiczny zespół opieki zdrowotnej.
Świadczenia zdrowotne realizowane są w formie opieki stacjonarnej i ambulatoryjnej, w zakresie specjalistycznej opieki zdrowotnej, w dziedzinie chorób wewnętrznych i kardiologii

PDFStatut Jednostki Zespołu Opieki Zdrowotnej.pdf
PDFStruktura organizacyjna.pdf
PDFPodstawowe informacje o regulaminach i wewnętrznych dokumentach.pdf
PDFRegulamin Porządkowy.pdf
PDFZmiana do Regulaminu (1).pdf
PDFZmiana do Regulaminu (2).pdf
 

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Prudniku

48-200 Prudnik, ul. Gimnazjalna 2
tel.: (0-77) 436-23-16, fax: (0-77) 436-23-16
Adres e-mail
Strona WWWwww.wodip.opole.pl/~lo1prudnik
Kierownik Dyrektor: mgr Benedykt Chałupnik
Godziny urzędowania: od 7:30, do 15:30
Forma i zakres działania: Szkoła Publiczna dla młodzieży.

PDFInformacje o szkole.pdf
PDFStatut Szkoły.pdf
PDFWewnątrzszkolne Ocenianie.pdf
 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

48-200 Prudnik, ul. Podgórna 5
tel.: (0-77) 436 29 95, fax: (0-77) 436 29 95
Adres e-mail
Strona WWWhttp://www.ckziu-prudnik.pl
Kierownik Dyrektor: dr Wiesław Kopterski
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30
Skargi i wnioski: poniedziałek w godzinach 13:00-15:00

Forma i zakres działania: Placówka Oświatowa W skład zespołu wchodzą: Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3, I Liceum Profilowane, Technikum Nr 1, Uzupełniające Licem Ogólnokształcące, Technikum Uzupełniające, Szkoła Policealna, Ośrodek dokształcania Zawodowego

PDFStatut Zespołu Szkół.pdf
PDFRegulamin Pracy Zespołu Szkół.pdf
 

Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego w Prudniku

Adres e-mail
Strona WWWhttp://www.pckpprudnik.pl

Zespół Szkół Rolniczych w Prudniku

48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 76
tel.: (0-77) 436 20 95, fax: (0-77) 436 20 95
Adres e-mail: 
Strona WWW: www.rolnik.of.pl
Kierownik Dyrektor: Andrzej Chruściel
Sekretariat czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00
Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku przyjmuje petentów w ZSR Prudnik, ul. Kościuszki 76:
Poniedziałek w godzinach od 12:00 do 15:00
Czwartek w godzinach od 12:00 do 15:00
Forma i zakres działania: Szkoła Publiczna, w której skład wchodzi: Technikum

PDFStatut Zespołu Szkół Rolniczych.pdf

Zespół Szkół w Głogówku

48-250 Głogówek, ul. Powstańców 34
tel.: (0-77) 437 33 01, fax:(0-77) 437 33 01
Adres e-mail: 
Strona WWWwww.zsglogowek.pl
Kierownik Dyrektor: mgr Artur Stochmiałek
Godziny urzędowania: od 7:30, do 15:30, gabinet pielęgniarski czynny we wtorki, środy i piątki od godziny 12:00 do godziny 15:30

Forma i zakres działania: placówka oświatowa, w której skład wchodzą następujące szkoły: dla młodzieży (Liceum Ogólnokształcące, Technikum, Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące, Liceum Profilowane, Zasadnicza Szkoła Zawodowa), dla dorosłych (Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące, Liceum Profilowane, Technikum Uzupełniające, Szkoła Policealna)

PDFRegulamin Rady Pedagogicznej.pdf
PDFRegulamin Rady Rodziców.pdf
PDFStatut Zespołu Szkół Głogówek.pdf
PDFWewnątrzszkolny System Oceniania.pdf
 

Wersja XML