Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydział Administracji Budowlanej

PDFWniosek o zmianę pozwolenia na budowę PB-7.pdf (120,91KB)
PDFWniosek o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego PB-8.pdf (125,67KB)
PDFWniosek o pozwolenie na budowe PB-1.pdf (126,23KB)

PDFOświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5).pdf (139,05KB)


PDFOświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania.pdf (152,03KB)


PDFWniosek o pozwolenia na rozbiórkę (PB-3).pdf (165,47KB)
PDFWniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę (PB-9).pdf (288,35KB)
PDFWniosek o przeniesienie zgłoszenia.pdf (304,26KB)
PDFWniosek o wydane zaświadczenia o samodzielności lokalu.pdf (42,47KB)
PDFWniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości (PB-14).pdf (313,75KB)
PDFWniosek o wydanie dziennika budowy.pdf (62,34KB)
PDFWniosek o wydanie zaświadczenia o dokonaniu zgłoszenia.pdf (162,37KB)
PDFWniosek o wydanie zaświadczenia o ostateczności decyzji.pdf (65,03KB)
PDFZgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-2a).pdf (286,33KB)
PDFZgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych (PB-2).pdf (281,12KB)
PDFZgłoszenie rozbiórki (PB-4).pdf (292,42KB)
PDFZgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (PB-18).pdf (302,56KB)
PDFZgoda właściciela obiektu do rozbiórki.pdf (135,96KB)

PDFZgoda dotychczasowego inwestora na przeniesienie decyzji pozwolenia na budowę.pdf (108,12KB)
 

Wersja XML