Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydział Administracji Budowlanej

PDFWniosek o zmianę pozwolenia na budowę PB-7.pdf
PDFWniosek o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego PB-8.pdf
PDFWniosek o pozwolenie na budowe PB-1.pdf

PDFOświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5).pdf


PDFOświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania.pdf


PDFWniosek o pozwolenia na rozbiórkę (PB-3).pdf
PDFWniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę (PB-9).pdf
PDFWniosek o przeniesienie zgłoszenia.pdf
PDFWniosek o wydane zaświadczenia o samodzielności lokalu.pdf
PDFWniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości (PB-14).pdf
PDFWniosek o wydanie dziennika budowy.pdf
PDFWniosek o wydanie zaświadczenia o dokonaniu zgłoszenia.pdf
PDFWniosek o wydanie zaświadczenia o ostateczności decyzji.pdf
PDFZgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-2a).pdf
PDFZgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych (PB-2).pdf
PDFZgłoszenie rozbiórki (PB-4).pdf
PDFZgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (PB-18).pdf
PDFZgoda właściciela obiektu do rozbiórki.pdf

PDFZgoda dotychczasowego inwestora na przeniesienie decyzji pozwolenia na budowę.pdf
 

Wersja XML