Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydział Drogownictwa

DOCXKlauzula RODO.docx (13,39KB)
PDFOświadczenie o sposobie zabezpieczenia prowadzonych robót w pasie drogowym.pdf (245,81KB)
PDFProcedura uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.pdf (217,78KB)
PDFRozporzadzenie w sprawie zezwolenia na przejazd.pdf (357,56KB)
PDFRozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów.pdf (1,39MB)
PDFRozporządzenie w sprawie wysokości opłat.pdf (178,41KB)
PDFTabela kategorii zezwoleń i oplat oraz organa wydajace.pdf (71,73KB)
PDFUchwala Rady Powiatu.pdf (248,38KB)
PDFUstawa o drogach publicznych.pdf (1,01MB)
PDFUstawa prawo o ruchu drogowym.pdf (2,00MB)

DOCXWniosek o wydanie zezwolenia kategorii II-III-IV na przejazd pojazdu nienormatywnego.docx (15,73KB)
DOCXZezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego - opis procedury.docx (20,51KB)

PDFWykaz dróg powiatu prudnickiego.pdf (3,39MB)
PDFWzór wniosku na umieszczenie urządzenia.pdf (287,38KB)
PDFWzór wniosku na zajęcie pasa drogowego.pdf (282,77KB)

DOCXWniosek kategoria I.docx (15,42KB)
DOCXZezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii I opis procedury.docx (20,47KB)
PDFTABELA kategorii zezwoleń i opłat.pdf (107,87KB)

Wersja XML