Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydział Inżynierii

DOCXKlauzula RODO.docx
PDFOświadczenie o sposobie zabezpieczenia prowadzonych robót w pasie drogowym.pdf
PDFProcedura uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.pdf
PDFRozporzadzenie w sprawie zezwolenia na przejazd.pdf
PDFRozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów.pdf
PDFRozporządzenie w sprawie wysokości opłat.pdf
PDFTabela kategorii zezwoleń i oplat oraz organa wydajace.pdf
PDFUchwala Rady Powiatu.pdf
PDFUstawa o drogach publicznych.pdf
PDFUstawa prawo o ruchu drogowym.pdf

DOCXWniosek o wydanie zezwolenia kategorii II-III-IV na przejazd pojazdu nienormatywnego.docx
DOCXZezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego - opis procedury.docx

PDFWykaz dróg powiatu prudnickiego.pdf
PDFWzór wniosku na umieszczenie urządzenia.pdf
PDFWzór wniosku na zajęcie pasa drogowego.pdf

DOCXWniosek kategoria I.docx
DOCXZezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii I opis procedury.docx
PDFTABELA kategorii zezwoleń i opłat.pdf

Wersja XML