Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Poniżej prezentujemy odnośniki do wniosków, spraw i formularzy związanych z działalnością Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru. Poszczególne elementy zostały pogrupowane w siedem kategorii.

Wybierz kategorię

Aktualizacja danych osobowych, dzierżawy

Regulacja Księgi Wieczystej

Udostępnianie danych Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Wyrysy i Wypisy

Zgłoszenia

Zespół Uzgadniania Dokumentacji

Klasyfikacja gruntów

Wersja XML