Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydział Organizacyjny, Programów Rozwojowych i Zarządzania Kryzysowego

POZWOLENIA NA SPROWADZENIE ZWŁOK LUB SZCZĄTKÓW LUDZKICH Z ZAGRANICY, które będą pochowane na terenie Powiatu Prudnickiego

REJESTRACJA KLUBÓW SPORTOWYCH

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O WPISIE DO EWIDENCJI KLUBÓW SPORTOWYCH

REJESTRACJA UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O WPISIE DO EWIDENCJI UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH

WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH

Wersja XML