Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Wniosek o wydanie zaświadczenia - lasy

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów

Zezwolenie na zbieranie odpadów

Uzyskanie zezwolenia na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców

Wydawanie kart wędkarskich lub kart łowiectwa podwodnego

Wydawanie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie kopalin

​​​​​​​Wydawanie koncesji na wydobywanie kopalin

​​​​​​​Wydanie decyzji pielęgnacyjnej

​​​​​​​Wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza​​​​​​​

Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających

​​​​​​​Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

​​​​​​​Wycinka drzew i krzewów - zezwolenie

​​​​​​​Zatwierdzenie dokumentacji hydrogeologicznej, geologiczno-inżynierskiej i geologicznej złoża kopaliny

​​​​​​​Zgłaszanie projektu robót geologicznych obejmującego wiercenia w celu wykorzystania ciepła ziemi

​​​​​​​Zatwierdzanie projektów robót geologicznych

​​​​​​​Rejestr zwierząt gatunków wymienionych w załącznikach A i B Rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi

​​​​​​​Przyjęcie zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko z uwagi na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

​​​​​​​Przyjęcie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne

​​​​​​​Zawiadomienie o zamiarze wydobycia piasków i żwirów

​​​​​​​Wydawanie zaświadczeń o istnieniu nieruchomości z operatu ewidencyjnego

​​​​​​​Przyznanie prawa własności gruntu pod zabudowaniami wchodzącymi w skład gospodarstwa rolnego przekazanego Państwu

​​​​​​​Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej

​​

Wersja XML