Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Złożenie wniosku za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kategoria Opis
Wymagane dokumenty:
 • Skan dowodu uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy, opłaty ewidencyjnej, opłaty skarbowej (o ile są wymagane)
 • Skan posiadanego prawa jazdy (o ile jest wymagane),
 • Fotografii (dopuszcza się dołączenia zdjęcia wykonanego techniką cyfrową, o ile jest wymagana),
 • Skan orzeczenia lekarskiego, psychologicznego (o ile są wymagane)
 • Skan oświadczenia o dacie utraty prawa jazdy,
 • Inne dokumenty wymienione w katalogu spraw załatwianych przez organ
Opłaty oraz forma płatności

Prawo jazdy - 100 zł
Konto Starostwa nr 72 8905 0000 2000 0000 0202 0001 Bank Spółdzielczy w Prudniku

Opłata ewidencyjna - 0,50 zł
Konto Starostwa nr 12 8905 0000 2000 0000 0202 0014 Bank Spółdzielczy w Prudniku

Inne opłaty oraz forma płatności

Opłata skarbowa od decyzji - 10 zł

Konto Gminy Prudnik nr 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104 Bank Spółdzielczy w Prudniku

Termin składania dokumentów lub miejsce: Link do strony PWPW
Dodatkowe informacje: Rodzaje załatwianych spraw:
 • Wydanie prawa jazdy (w tym o wydanie PKK)
 • Zwrot prawa jazdy
 • Przywrócenie cofniętego uprawnienia
 • Wymiana dokumentu
 • Wymiana dokumentu wojskowego
 • Wydanie międzynarodowego prawa jazdy
 • Wymiana zagranicznego prawa jazdy
 • Wtórnik prawa jazdy

 

Wersja XML