Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydanie zaświadczenia o posiadanych uprawnieniach

Kategoria Opis
Wymagane dokumenty:
  • wniosek o wydanie zaświadczenia
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej
  • aktualny dokument tożsamości do wglądu
Opłaty oraz forma płatności:

17,00 zł

gotówką w kasie Starostwa czynnej w godzinach Pn 7:30-16:00, Wt-Cz 7:30-15:00, Pt 7:30-13:30 (jeżeli ostatni dzień miesiąca wypada w: Pn 7:30-15:30, Wt-Cz 7:30-14:30 Pt 7:30-13:30) lub na konto Urzędu Miejskiego w Prudniku nr 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104 ( dowód wpłaty należy dostarczyć do organu).

Termin załatwienia sprawy: do 7 dni od dnia wpływu wniosku
Dodatkowe informacje:

zaświadczenie wydaje się w celu urzędowego potwierdzenia faktu posiadania uprawnień do kierowania pojazdami

Pliki do pobrania: PDFPodanie.pdf
Wersja XML