Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem cofniętego na okres przekraczający jeden rok lub w związku z utratą kwalifikacji oraz zwrot prawa jazdy zatrzymanego na okres przekraczający jeden rok.

Kategoria Opis
Wymagane dokumenty:
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy
 • aktualny dokument tożsamości do wglądu przy odbiorze prawa jazdy

Informacja o ukończeniu szkolenia odpowiedniej kategorii oraz o zdaniu egzaminu państwowego wpłynie do Starostwa drogą elektroniczną.
Opłaty oraz forma płatności:

UWAGA! Wpłatę należy wnieść w Starostwie bezpośrednio po zdaniu egzaminu.

100 zł

gotówką w kasie Starostwa czynnej w godzinach Pn 7:30-16:00, Wt-Cz 7:30-15:00, Pt 7:30-13:30 (jeżeli ostatni dzień miesiąca wypada w: Pn 7:30-15:30, Wt-Cz 7:30-14:30 Pt 7:30-13:30) lub na konto Starostwa nr 7289 0500 00 2000 0000 0202 0001 Bank Spółdzielczy w Prudniku ( dowód wpłaty należy dostarczyć do wydziału)

Opłata ewidencyjna oraz forma płatności:

0,50 zł

gotówką w kasie Starostwa lub na konto Starostwa nr 1289 0500 0020 0000 0002 0200 14 Bank Spółdzielczy w Prudniku ( dowód wpłaty należy dostarczyć do wydziału)

Termin załatwienia sprawy: do 10 dni od dnia zamówienia prawa jazdy u producenta, co następuje niezwłocznie po otrzymaniu kompletu dokumentów.
Dodatkowe informacje:
 • wszystkie dokumenty (poza dowodem wpłaty ) składane są za pośrednictwem ośrodka ruchu drogowego
 • cudzoziemiec dołącza ponadto do wniosku kserokopię karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od sześciu miesięcy
Pliki do pobrania: PDFWniosek o wydanie prawa jazdy.pdf
Wersja XML