Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pierwsza rejestracja nowego motocykla zakupinego na terenie RP

Kategoria Opis
Wymagane dokumenty:
 • wniosek (złożony na formularzu dostępnym w każdym Wydziale Komunikacji lub do pobrania poniżej),
 • dowód własności pojazdu (przeważnie faktura VAT wystawiona przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami, zawierająca m.in.: wyszczególnioną kwotę podatku od towarów i usług, a w przypadku, gdy pojazd pochodzi spoza UE, datę, numer dokumentu odprawy celnej przywozowej oraz nazwę organu, który dokonał odprawy celnej),
 • świadectwo zgodności WE lub świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe,
 • potwierdzenie wniesienia opłat,
 • w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowa cywilna spółki, dowody osobiste (w tym przypadku pojazd będzie rejestrowany na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).
Opłaty oraz forma płatności

121,50 zł

Gotówką w kasie Starostwa lub na konto Starostwa nr 72890500002000000002020001 Bank Spółdzielczy w Prudniku (w przypadku przelewu na konto możliwość załatwienia sprawy tylko po zaksięgowaniu wpłaty).

Inne opłaty oraz forma płatności

Opłata skarbowa: 17 zł - w przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury od każdego stosunku pełnomocnictwa, prokury (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Gotówką w kasie Starostwa czynnej w godzinach Pn 7:30-16:00, Wt-Cz 7:30-15:00, Pt 7:30-13:30 (jeżeli ostatni dzień miesiąca wypada w: Pn 7:30-15:30, Wt-Cz 7:30-14:30 Pt 7:30-13:30) lub na konto Urzędu Miejskiego w Prudniku nr 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104 (w przypadku przelewu na konto możliwość załatwienia sprawy tylko po zaksięgowaniu wpłaty).

Dodatkowe informacje:

Druki do pobrania w Wydziale Komunikacji i Transportu lub poniżej.

Uwaga:

Wszystkie załączniki do wniosku należy przedłożyć w oryginale.

Pliki do pobrania: PDFWniosek o rejestrację.pdf (135,17KB)
 
Wersja XML