Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zgubienie, kradzież, zniszczenie tablic rejestracyjnych - wydanie nowych tablic rejestracyjnych lub uzyskanie ich wtórnika (w przypadku tzw. "białych" tablic rejestracyjnych)

Kategoria Opis
Wymagane dokumenty:
 • upoważnienie pozostałych współwłaścicieli pojazdu
 • wniosek złożony przez właściciela pojazdu (na formularzu dostępnym w Wydziale Komunikacji lub poniżej) o wydanie nowych tablic lub wydanie wtórnika ( możliwe tylko w przypadku tzw. białych tablic),
 • Dowód rejestracyjny,
 • W przypadku zagubienia/kradzieży dodatkowo: stosowne oświadczenie do pobrania poniżej,
 • W przypadku zniszczenia dodatkowo: zniszczone tablice rejestracyjne.
 • W przypadku, kiedy właściciel wnioskuje o wydanie wtórnika tylko jednej z dwóch tablic należy przedłożyć pozostałą tablicę rejestracyjną, w momencie składania wniosku - urzędnik stwierdza, czy przedstawiona tablica spełnia wymagania rozporządzenia, oraz do odbioru, w celu ponownej legalizacji obu tablic.
 • potwierdzenie wniesienia opłat.
Opłaty oraz forma płatności

wymiana na nowe tablice rejestracyjne samochodowe 161,50 zł motocyklowe i na przyczepy 121,50 zł wydanie wtórnika: samochodowe 2 szt. 93.00 zł samochodowa 1 szt. 53.00 zł motorowerowa 43.00 zł opłaty: gotówką w kasie Starostwa czynnej w godzinach Pn 7:30-16:00, Wt-Cz 7:30-15:00, Pt 7:30-13:30 (jeżeli ostatni dzień miesiąca wypada w: Pn 7:30-15:30, Wt-Cz 7:30-14:30, Pt 7:30-13:30) lub na konto Starostwa nr 72890500002000000002020001 Bank Spółdzielczy w Prudniku  (w przypadku przelewu na konto możliwość załatwienia sprawy tylko po zaksięgowaniu wpłaty).

Inne opłaty oraz forma płatności

Opłata skarbowa: 17 zł - w przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury od każdego stosunku pełnomocnictwa, prokury (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Gotówką w kasie Starostwa czynnej w godzinach Pn 7:30-16:00, Wt-Cz 7:30-15:00, Pt 7:30-13:30 (jeżeli ostatni dzień miesiąca wypada w: Pn 7:30-15:30, Wt-Cz 7:30-14:30 Pt 7:30-13:30) lub na konto Urzędu Miejskiego w Prudniku nr 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104 (w przypadku przelewu na konto możliwość załatwienia sprawy tylko po zaksięgowaniu wpłaty).

Dodatkowe informacje:

Druki do pobrania w Wydziale Komunikacji i Transportu lub poniżej

UWAGA
Na okres do wydania wtórnika tablic rejestracyjnych nie dłuższy jednak niż 30 dni, organ rejestrujący, na wniosek właściciela pojazdu, wydaje tablice tymczasowe.
Wydanie tablic rejestracyjnych następuje po przedstawieniu dowodu rejestracyjnego, pozostałej tablicy rejestracyjnej w przypadku kiedy właściciel wnioskuje o wydanie wtórnika tylko jednej z dwóch tablic, w celu ponownej legalizacji obu tablic.

Pliki do pobrania: DOCXOświadczenie z pouczeniem.docx (14,55KB)
PDFWniosek.pdf (160,96KB)
Wersja XML