Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez policję

Kategoria Opis
Wymagane dokumenty:
  • dokument stwierdzający , iż ustały przyczyny zatrzymania dowodu rejestracyjnego ( np. w przypadku kolizji, braku badań technicznych, usterek technicznych pojazdu - zaświadczenie z przeprowadzonego badania technicznego pojazdu ),
  • pokwitowanie wydane przez policję.
Opłaty oraz forma płatności

Opłata skarbowa: 17,00 zł - w przypadku złożenia dokumentu pełnomocnictwa lub prokury od każdego stosunku pełnomocnictwa, prokury (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Gotówką w kasie Starostwa czynnej w godzinach Pn 7:30-16:00, Wt-Cz 7:30-15:00, Pt 7:30-13:30 (jeżeli ostatni dzień miesiąca wypada w: Pn 7:30-15:30, Wt-Cz 7:30-14:30 Pt 7:30-13:30) lub na konto Urzędu Miejskiego w Prudniku nr 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104 (w przypadku przelewu na konto możliwość załatwienia sprawy tylko po zaksięgowaniu wpłaty).

Inne opłaty oraz forma płatności

 -

Dodatkowe informacje:

Informujemy, iż wydanie zatrzymanego elektronicznie dowodu rejestracyjnego może być dokonane na policji.

Druki do pobrania w Wydziale Komunikacji i Transportu lub poniżej.

Pliki do pobrania: PDFWniosek o wydanie zatrzymanego dowodu.pdf (14,24KB)
Wersja XML