Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydanie decyji o nadania cechy identyfikacyjnej pojazdowi

Kategoria Opis
Wymagane dokumenty:

Wniosek, do którego właściciel pojazdu załącza jeden z poniższych dokumentów:

 • oświadczenie złożone, że pojazd jest pojazdem, którego markę określa się jako "SAM", potwierdzające spełnienie przesłanki, o której mowa w art. 66a ust. 2 pkt 1 ustawy,
 • dowód własności ramy lub podwozia jako potwierdzenia spełnienia przesłanki, o której mowa w art. 66a ust. 2 pkt. 2 ustawy,
 • dokument stwierdzający odzyskanie pojazdu po kradzieży jako potwierdzenie spełnienia przesłanki , o której mowa w art. 66a ust. 2 pkt 3 ustawy,
 • dokument stwierdzający nabycie pojazdu na lictytacji publicznej lub podmiotu wykonującego orzeczenie o przepadku pojazdu na rzecz Skarbu Państwa potwierdzające spełnienie przesłanki, o której mowa w art. 66a ust. 2 pkt 4 ustawy,
 • prawomocne orzeczenie sądu ustalające prawo własności pojazdu potwierdzające spełnienie przesłanki, o której mowa w art. 66a ust. 2 pkt 5 ustawy,
 • opinia rzeczoznawcy w przypadku, gdy cecha identyfikacyjna uległa skorodowaniu, zniszczeniu podczas wypadki drogowego lub naprawy, o której mowa w art. 66a ust. 2 pkt 6 ustawy.
Opłaty oraz forma płatności

 -

Inne opłaty oraz forma płatności

Opłata skarbowa: 10 zł - w przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury od każdego stosunku pełnomocnictwa, prokury (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Gotówką w kasie Starostwa czynnej w godzinach Pn 7:30-16:00, Wt-Cz 7:30-15:00, Pt 7:30-13:30 (jeżeli ostatni dzień miesiąca wypada w: Pn 7:30-15:30, Wt-Cz 7:30-14:30 Pt 7:30-13:30) lub na konto Urzędu Miejskiego w Prudniku nr 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104 (w przypadku przelewu na konto możliwość załatwienia sprawy tylko po zaksięgowaniu wpłaty).

Dodatkowe informacje:

Druki do pobrania w Wydziale Komunikacji i Transportu lub poniżej

Pliki do pobrania: PDFPodanie.pdf (99,77KB)
Wersja XML