Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uzyskanie wtórnika dowodu rejestracyjnego w przypadku jego utraty (zgubienie, kradzież)

Kategoria Opis
Wymagane dokumenty:
 • upoważnienie pozostałych współwłaścicieli pojazdu (jeżeli występują)
 • wniosek złożony przez właściciela pojazdu (na formularzu dostępnym w Wydziale Komunikacji i Transportu lub do pobrania poniżej)
 • wyciąg z rejestru badań technicznych pojazdów prowadzonego przez stację kontroli pojazdów, określającego termin następnego badania technicznego pojazdu;
 • stosowne oświadczenie (na formularzu dostępnym w Wydziale Komunikacji i Transportu lub do pobrania poniżej)
 • potwierdzenie wniesienia opłat.
Opłaty oraz forma płatności

54,50 zł wymiana dowodu dodatkowo 19,00 zł w przypadku wnioskowania o pozwolenie czasowe

Gotówką w kasie Starostwa lub na konto Starostwa nr 72890500002000000002020001 Bank Spółdzielczy w Prudniku

Inne opłaty oraz forma płatności

Opłata skarbowa: 17 zł - w przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury od każdego stosunku pełnomocnictwa, prokury (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Gotówką w kasie Starostwa czynnej w godzinach Pn 7:30-16:00, Wt-Cz 7:30-15:00, Pt 7:30-13:30 (jeżeli ostatni dzień miesiąca wypada w: Pn 7:30-15:30, Wt-Cz 7:30-14:30 Pt 7:30-13:30) lub na konto Urzędu Miejskiego w Prudniku nr 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104 (w przypadku przelewu na konto możliwość załatwienia sprawy tylko po zaksięgowaniu wpłaty).

Dodatkowe informacje:

Druki do pobrania w Wydziale Komunikacji i Transportu lub poniżej.

Na okres do wydania wtórnika dowodu rejestracyjnego, nie dłuższy jednak niż 30 dni, organ rejestrujący, na wniosek właściciela pojazdu, wydaje pozwolenie czasowe.

Wtórnik dowodu rejestracyjnego wydawany jest właścicielowi po zwrocie pozwolenia czasowego, przedstawieniu karty pojazdu, jeżeli była wydana i okazaniu ubezpieczenia OC.

Pliki do pobrania: DOCXOświadczenie z pouczeniem.docx (14,55KB)
PDFWniosek.pdf (160,96KB)
Wersja XML