Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców - wraz z oświadczeniem

Kategoria Opis
Komórka odpowiedzialna: Wydział Komunikacji i Transportu
Miejsce załatwienia sprawy: ul. Kościuszki 76, parter - pokój Naczelnika Wydziału
tel. 077-436-93-04
Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. Nr 30, poz. 151 z późn.zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ten ośrodek (Dz.U.2019.596)
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 poz. 1292)
Wymagane dokumenty:
 • Wniosek o dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców (załącznik do procedury).
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty (dowód wpłaty) za dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
Opłaty: Opłata za dokonanie wpisu do rejestru lub rozszerzenie zakresu szkolenia: 500,00 zł (należy przedłożyć dowód wpłaty)
Forma płatności: gotówką w kasie Starostwa czynnej w godzinach Pn 7:30-16:00, Wt-Cz 7:30-15:00, Pt 7:30-13:30 (jeżeli ostatni dzień miesiąca wypada w: Pn 7:30-15:30, Wt-Cz 7:30-14:30, Pt 7:30-13:30) lub przelewem na konto 72 8905 0000 2000 0000 0202 0001
Opłata ewidencyjna:  
Forma opłaty ewidencyjnej:  
Inne opłaty:  
Forma płatności dla innych opłat:  
Termin składania dokumentów lub miejsce: na bieżąco
Termin załatwienia sprawy: Zaświadczenie - do 7 dni od dnia złożenia wniosku
Dodatkowe informacje:

Druki do pobrania w Wydziale Komunikacji i Transportu.

Tryb odwoławczy: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu za pośrednictwem Starosty Prudnickiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji
Pliki do pobrania: PDFWniosek o wpis do SKO.pdf (90,22KB)
Wersja XML