Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne

Kategoria Opis
Wymagane dokumenty:
 • wniosek (złożony na formularzu dostępnym w Wydziale Komunikacji)
 • odpis z rejestru przedsiębiorców, albo z ewidencji działalności gospodarczej
 • kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON),
 • kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),
 • oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4
 • wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami dowodów rejestracyjnych, a w przypadku, gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów - również dokument stwierdzający prawo do dysponowania nimi
 • kserokopie praw jazdy kierowców
 • kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów
Opłaty oraz forma płatności:
 • Wydanie zaświadczenia: 500 zł
 • Wydanie wypisu z zaświadczenia: 100 zł na każdy pojazd

gotówką w kasie Starostwa czynnej w godzinach Pn 7:30-16:00, Wt-Cz 7:30-15:00, Pt 7:30-13:30 (jeżeli ostatni dzień miesiąca wypada w: Pn 7:30-15:30, Wt-Cz 7:30-14:30, Pt 7:30-13:30) lub na konto Starostwa nr 72890500002000000002020001 Bank Spółdzielczy w Prudniku ( dowód wpłaty należy dostarczyć do wydziału)

Inne opłaty oraz forma płatności  
Termin składania dokumentów lub miejsce:

na bieżąco

Termin załatwienia sprawy:

do 30 dni

Dodatkowe informacje: Druki do pobrania w Wydziale Komunikacji i Transportu.
Pliki do pobrania: PDFWniosek o wydanie zaświadczenia.pdf (478,14KB)
PDFWniosek o zmianę zaświadczenia.pdf (390,33KB)
PDFWykaz numerów rejestracyjnych.pdf (2,53KB)
PDFOświadczenia o zamiarze zatrudnienia kierowców.pdf (473,19KB)
Wersja XML