Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zezwolenie na przewozy regularne specjalne

Kategoria Opis
Wymagane dokumenty:
 • Kserokopia licencji uwierzytelniona przez pracownika organu udzielającego licencji lub przyjmującego wniosek,
 • Informację określającą grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu,
 • Proponowany rozkład jazdy uwzględniający:
  1. imię i nazwisko albo nazwę przewoźnika,
  2. adres albo siedzibę przewoźnika,
  3. nr i nazwę linii komunikacyjnej określającą przystanek początkowy i końcowy oraz co najmniej jeden przystanek pośredni,
  4. termin ważności rozkładu jazdy (pozostawić puste miejsca),
  5. drogę przejazdu z uwzględnieniem odległości w kilometrach pomiędzy przystankami,
  6. dni, godziny, minuty odjazdu i przyjazdu środków transportowych albo częstotliwość ich kursowania oraz dokładnie wskazane miejsca tego odjazdu i przyjazdu,
  7. liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania przewozów na wnioskowanej linii, zgodnie z rozkładem jazdy,
 • Schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami
 • Potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków innych niż zlokalizowanych przy drogach publicznych, ustalone z ich właścicielami lub zarządzającymi
Opłaty oraz forma płatności:
 • Dla przewozów regularnych specjalnych opłata za wydanie zezwolenia wynosi 50% odpowiedniej opłaty, jak dla przewozów regularnych
 • Za zmianę zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty, jak za wydanie zezwolenia.
 • Za wydanie wypisu z zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości uzależnionej od następujących okoliczności:

Dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o udzielenie zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia,

W przypadku utraty albo zniszczenia wypisu pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia,

W przypadku zmiany zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 5% opłaty jak za wydanie zezwolenia,

Na każdy pojazd nie zgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia, jeżeli zgłoszenie kolejnego pojazdu nie wymaga wydania nowego lub zmiany zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 11% opłaty jak za wydanie zezwolenia.

gotówką w kasie Starostwa czynnej w godzinach Pn 7:30-16:00, Wt-Cz 7:30-15:00, Pt 7:30-13:30 (jeżeli ostatni dzień miesiąca wypada w: Pn 7:30-15:30, Wt-Cz 7:30-14:30, Pt 7:30-13:30) lub na konto Starostwa nr 72890500002000000002020001 Bank Spółdzielczy w Prudniku ( dowód wpłaty należy dostarczyć do wydziału)

Inne opłaty oraz forma płatności  
Termin składania dokumentów lub miejsce:

na bieżąco

Termin załatwienia sprawy:

do 30 dni

Dodatkowe informacje: Druki do pobrania w Wydziale Komunikacji i Transportu.
Pliki do pobrania: PDFWykaz numerów rejestracyjnych.pdf
PDFWniosek o wydanie zezwolenia.pdf
PDFWniosek o zmianę zezwolenia.pdf
Wersja XML