Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dodatkowy wypis z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób/rzeczy

Kategoria Opis
Wymagane dokumenty:
  • wniosek (złożony na formularzu dostępnym w Wydziale Komunikacji)
  • dokumenty potwierdzające posiadanie zabezpieczenia finansowego
  • wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami dowodów rejestracyjnych, a w przypadku, gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów - również dokument stwierdzający prawo do dysponowania nimi
Opłaty oraz forma płatności:

Opłata w wysokości 11% opłaty o której mowa w § 2 ust. 1 pkt , ust. 2 stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji

gotówką w kasie Starostwa czynnej w godzinach Pn 7:30-16:00, Wt-Cz 7:30-15:00, Pt 7:30-13:30 (jeżeli ostatni dzień miesiąca wypada w: Pn 7:30-15:30, Wt-Cz 7:30-14:30, Pt 7:30-13:30) lub na konto Starostwa nr 72890500002000000002020001 Bank Spółdzielczy w Prudniku ( dowód wpłaty należy dostarczyć do wydziału)

Inne opłaty oraz forma płatności  
Termin składania dokumentów lub miejsce:

na bieżąco

Termin załatwienia sprawy:

do 30 dni

Dodatkowe informacje: Druki do pobrania w Wydziale Komunikacji i Transportu.
Pliki do pobrania: PDFWniosek o wydanie dodatkowego wypisu z licencji.pdf (25,60KB)
Wersja XML