Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Edukacja prawna - informacje ogólne

Ustawa przewiduje działania polegające na kształtowaniu świadomości prawnej obywateli. Zadanie to będzie realizowane wspólnie z organizacjami pozarządowymi i będzie stanowić bazę do przyszłych działań na rzecz pogłębiania świadomości prawnej społeczeństwa. Zgodnie z ustawą organy administracji publicznej realizując pozostające w ich właściwości zadania z zakresu edukacji prawnej społeczeństwa będą zobligowane do podejmowania działań edukacyjnych zmierzających do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa.

W trakcie prac sejmowych zmodyfikowano grupę podmiotów, które będą mogły realizować zadania z zakresu edukacji prawnej. Zadania będące przedmiotem omawianej problematyki będą mogły być realizowane przez organizacje pożytku publicznego, a także uczelnie prowadzące studia wyższe na kierunku prawo, samorządy zawodowe adwokatów, radców prawnych, notariuszy, komorników sądowych oraz doradców podatkowych – wyłonione
w trybie otwartego konkursu ofert.

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości, www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl

Poniżej znajdą Państwo przydatne linki do stron zawierających  poradniki,  informatory oraz artykuły  z zakresu edukacji prawnej:

https://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/edukacja-prawna/materialy-i-poradniki/

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/nieodplatna-pomoc-prawna/przydatne-linki/

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/edukacja-prawna/

http://fundacja.togatus.pl/

 

Edukacja Prawna w Powiecie Prudnickim
w 2022 r.

 

 

W dniu 14 listopada 2022 r. r. pr. Stanisław Gałka przeprowadził otwarty wykład – spotkanie warsztatowo-szkoleniowe w Klubie Seniora w Białej. Tematyką spotkania były spadki oraz prawa konsumenta. Słuchacze dowiedzieli się między innymi jak sporządzić testament, kto i w jakiej części i kolejności dziedziczy na podstawie ustawy oraz czym jest zachowek. Ponadto omówione zostały prawa przysługujące konsumentom, w szczególności w przypadku zawierania umów poza lokalem przedsiębiorcy. Spotkanie odbyło się w ramach zadania z zakresu edukacji prawnej, realizowanego przez Stowarzyszenie OPPEN na zlecenie Powiatu Prudnickiego, w związku z prowadzonym punktem nieodpłatnych porad prawnych.

Zdjęcie przedstawia mężczyznę w garniturze prowadzącego wykład dla grupy seniorów.
Zdjęcie przedstawia grupę seniorów siedzących przy długim stole
Zdjęcie przedstawia mężczyznę w garniturze prowadzącego wykład dla grupy seniorów.

W dniu 20 maja 2022 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku Adwokat dr Mariusz Hassa, członek Stowarzyszenia OPPEN przeprowadził lekcję prawa pt. „ Poznaj prawo - czyli pierwszy krok w stronę własnego biznesu".
Była to już  druga tego typu lekcja w naszym powiecie. Wcześniej adw. Mariusz Hassa spotkał się z licealistami uczącymi się w Zespole Szkół w Głogówku.

W trakcie zajęć uczniowie obu szkół mieli nie tylko możliwość dowiedzenia się o ofercie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej działających na terenie naszego powiatu, ale przede wszystkim poznali podstawy prawa administracyjnego oraz cywilnego – czyli tych przepisów bez których znajomości trudno dziś myśleć o prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

W trakcie prelekcji Adwokat starał się również wyczulić młodzież by dokładnie czytali wszelkie umowy oraz dokumenty, które w przyszłości będą podpisywać, podkreślając rolę jaką odgrywać będzie ich podpis. Opowiedział również o zawodzie adwokata i radcy prawnego.

Lekcje prawa w naszym powiecie przeprowadziło Stowarzyszenie OPPEN, które na podstawie podpisanej z powiatem umowy świadczy na terenie powiatu nieodpłatną pomoc prawną, a także zobowiązane jest do prowadzenia na obszarze powiatu zajęć z zakresu edukacji prawnej.

1.jpeg


2.jpeg


3.jpeg


4.jpeg

 

        W Przedszkolu Publicznym nr 4 w Głogówku dnia 12 maja 2022 r. odbyły się zajęcia z zakresu edukacji prawnej, które poprowadziła mec. Anna Kaczmarzyk. Przedszkolakom z dwóch starszych grup prawo przybliżyli lubiani przez nich bohaterowie – o prawach dziecka i prawie administracyjnym mówiła Elsa i Olaf z „Krainy lodu”, o zawodach prawniczych
i prawie karnym – Rocky z „Psiego patrolu” i Czerwony Kapturek, a o prawie cywilnym i umowach – Kicia Kocia i Pacek
z książek o Kici Koci. Dzieci z uwagą słuchały i odpowiadały na pytania, wydały też wyrok w sprawie wilka z bajki
o Czerwonym Kapturku. Dostały też kolorowankę dotyczącą umowy sprzedaży. Spotkanie odbyło się w ramach kampanii edukacyjnej „Masz prawo wiedzieć" realizowanej przez Stowarzyszenie OPPEN w 2022 r.

 

5.png
 

6.png

 

 

Edukacja Prawna w Powiecie Prudnickim
w 2021 r.

 

 

W dniu 14 maja 2021 r. w ramach kampanii Stowarzyszenia OPPEN pt. „Zrób to poprawnie” odbyło się spotkanie z przedszkolakami z Publicznego Przedszkola nr 1 w Prudniku.

Poprzez zabawę (symulacja rozprawy sądowej, kolorowanka) przekazano dzieciom podstawy prawa. W trakcie wykładu przedszkolaki dowiedziały się nie tylko czym jest prawo, ale również jak wygląda rozprawa sądowa, kogo (sędzia, adwokat, radca prawny, prokurator) można spotkać w sądzie i w jaki strój na czas rozprawy sądowej osoby te ubierają.

Centralnym elementem spotkania w przedszkolu jest "Sąd nad wilkiem". W trakcie tej zabawy dzieci wcielają się w rolę obrońców i prokuratorów w procesie, w którym oskarżonym jest wilk z bajki o Czerwonym Kapturku. Zabawa ta nie tylko przybliża dzieciom pracę sądu oraz pełnomocników procesowych ale również uczy sztuki argumentacji.

Spotkanie o tej samej tematyce odbyło się również w dniu 31 maja 2021 r. w przedszkolu
w Łące Prudnickiej.

1.jpeg

2.jpeg

3.jpeg

W dniu 31 maja 2021 r. odbyło się spotkanie z uczniami Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom młodzieży w trakcie zajęć edukacyjnych poinformowano uczniów nie tylko jak założyć działalność gospodarczą, ale również, że przy tej procedurze mogą liczyć na pomoc Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.

 

W ramach edukacji prawnej dla mieszkańców Powiatu Prudnickiego w dniu 11 czerwca 2021 r. odbyło się spotkanie w klubie Senior + w Prudniku, który odwiedziła r.pr. Magdalena Sumera. Pani mecenas, będąca jednocześnie mediatorem, nie tylko podzieliła się z seniorami wiedzą o umowach i o sprawach majątkowych, ale także odpowiadała na pytania uczestników spotkania. Celem wykładu było pogłębienie wiedzy prawnej osób starszych w sprawach związanych z życiem codziennym. Poruszane były kwestie rozporządzenia majątkiem na wypadek śmierci oraz uprawnienia konsumenckie przy zakupach na odległość.

4.jpeg

5.jpeg

Spotkanie z sołtysami gminy Prudnik to kolejny element edukacji prawnej dla Powiatu Prudnickiego. Dnia 24 maja 2021 r. odbył się wykład, w trakcie którego adw. Grzegorz Krygowski poruszył następujące tematy:

 

Dzięki tej formie edukacji i współpracy z sołtysami wzrośnie na terenach wiejskich wiedza o nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwie obywatelskim i mediacji.

 

 

 

Edukacja Prawna w Powiecie Prudnickim
w 2020r.

Szerzenie świadomości prawnej wśród mieszkańców powiatu było celem spotkania, które odbyło się w dniu 2 grudnia 2020 r.

W wykładzie wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku. Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną spotkanie odbyło się w formie zdalnej. Omówiono przede wszystkim problemy najczęściej poruszane przez osoby zgłaszające się po poradę do punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Dodatkowo celem spotkania było uświadomienie młodzieży, że każdy powinien znać swoje prawa i obowiązki bez względu na wiek, oraz zasygnalizowanie, jakie konsekwencje może nieść za sobą brak podstawowej wiedzy z zakresu różnych dziedzin prawa. Teraz uczniowie już wiedzą, że znajomość norm prawnych jest korzystna, chroni przed zagrożeniami i pomaga w codziennym życiu. Uczestników zapoznano również z działalnością punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poinformowano jaki rodzaj pomocy mogą otrzymać osoby zgłaszające się po poradę prawną. Wykład o tej samej tematyce odbył się również 10 grudnia 2020 roku dla uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku.

Edukacja prawna w szkołach ponadgimnazjalnych

Realizując zadania z zakresu edukacji prawnej wynikającej z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, Powiat Prudnicki przystąpił do działań edukacyjnych, organizując cykl spotkań w szkołach ponadgimnazjalnych z terenu powiatu prudnickiego.

Dnia 18 października 2017r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego odbyło się pierwsze spotaknie w ramach cyklu lekcji z zakresu edukacji prawnej, na którym wygłoszono wykład w zakresie:

Poruszone na spotakniu tematy, zostały przedstawione przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów, pracownika organizacji pozarządowej – Fundacja Lepszy Świat dla Niepełnosprawnych z siedzibą w Gliwichach, która prowadzi punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Prudniku oraz Inspektora do spraw ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Prudniku.

Celem spotkania jest uświadomienie młodzieży, że każdy powinień znać swoje prawa i obowiązki, bez względu na wiek oraz zasygnalizowanie, jakie konsekwencje może nieść za sobą brak podstawowej wiedzy z zakresu różnych dziedzin prawa.

Spotkanie odbyło się również w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Prudniku, Zespole Szkół Medycznych w Prudniku oraz Zespole Szkół w Głogówku.

Edukacja prawna dla seniorów

W dniu 14 grudnia 2017r. odbyło się spotkanie dla seniorów. Celem spotknia było pogłębienie wiedzy prawnej osób starszych w sprawach związanych z życiem codziennym

W ramach spotkania poruszono tematy z zakresu:

Prelekcje przeprowadził Powiatowy Rzecznik Konsumentów, pracownik organizacji pozarządowej – Fundacja Lepszy Świat dla Niepełnosprawnych z siedzibą w Gliwicach, która prowadzi punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Prudniku oraz Inspektor do spraw ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Prudniku.

Wersja XML