Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXVIII sesja Rady Powiatu w Prudniku

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU W PRUDNIKU

Z A W I A D A M I A,

że w dniu 29 stycznia 2021 r. o godz. 13:00 w zdalnym trybie obradowania

z w o ł u j e

XXXVIII SESJĘ RADY POWIATU

 1. Otwarcie XXXVIII sesji, przywitanie Radnych Rady Powiatu i zaproszonych gości.
 2. Odtworzenie hymnu państwowego.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z posiedzeń z dnia 29.12.2020 r. oraz z dnia 14.01.2021 r.
 5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie między-sesyjnym.
 6. Informacja Starosty o pracy w okresie między-sesyjnym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r. (druk nr 295)
  druk nr 295.pdf
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Prudnickiego (druk nr 296)
  druk nr 296.pdf
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 182,64 m2 mieszczących się na pierwszym piętrze budynku położonego w Prudniku przy ul. Jagiellońskiej 3, na działce oznaczonej w operacie gruntów
  i budynków nr 1042/282, mapa 10 dla których Sąd Rejonowy w Prudniku prowadzi księgę wieczystą
  nr KW OP1P/00030174/5 z Afortest Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łące Prudnickiej (druk nr 297)
  druk nr 297.pdf
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. ,,Wielka Księga Opozycji na pograniczu - Tom IV" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A (druk nr 298)
  druk nr 298.pdf
 11. Sprawozdanie Starosty Prudnickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Prudnickim za rok 2020.
  Sprawozdanie z Komisji Bezpieczeństwa.pdf
 12. Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną w II półroczu 2020 roku.
 13. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 14. Zakończenie XXXVIII sesji Rady Powiatu w Prudniku.
Wersja XML