Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Współpraca międzysektorowa na pograniczu - stowarzyszenia i gminy uczą się wzajemnie''

Unijny projekt „Współpraca międzysektorowa na pograniczu - stowarzyszenia i gminy uczą się wzajemnie jest realizowany przez Powiat Prudnicki z pomysłu starosty Radosława Roszkowskiego, w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania Šternbersko oraz Mikroregionem Šternbersko.

Brak opisu obrazka


Inicjatywa skierowana jest do jednostek samorządu terytorialnego Powiatu Prudnickiego i Mikroregionu Šternbersko oraz stowarzyszeń z obu stron granicy. Tworzone są nowe sieci współpracy między gminami i stowarzyszeniami, ułatwiające wymianę informacji i doświadczeń. Spotkania i warsztaty tematyczne stają się okazją do wdrażania sprawdzonych po drugiej stronie granicy procedur i rozwiązań. W wydarzeniach zorganizowanych w ubiegłym roku udział wzięły między innymi kluby sportowe, stowarzyszenia skupiające pszczelarzy, organizacje senioralne, czy członkowie ochotniczych straży pożarnych. Podczas jednej z wizyt partnerów czeskich w Polsce zaprezentowano również sposób działania i organizację usług socjalnych po polskiej stronie, na przykładzie Domu Pomocy Społecznej w Prudniku, Ośrodka Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej  w Racławicach Śląskich oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku.

W organizowanym przez Marszałka Województwa Opolskiego – Andrzeja Bułę – konkursie "Partnerstwo bez Granic", którego celem było wyłonienie najciekawszych inicjatyw realizowanych we współpracy z partnerami zagranicznymi w roku 2019 przez samorządy lokalne, instytucje i organizacje pozarządowe, kapituła oceniająca wnioski przyznała inicjatywie Starostwa Powiatowego w Prudniku II nagrodę. Docenione zostały inicjatywy wyróżniające się spośród innych innowacyjnym charakterem, angażujące wielu partnerów zagranicznych i krajowych, skierowane do jak najszerszego grona odbiorców, a także takie, które mają możliwość kontynuacji w kolejnych edycjach.

W związku z pandemią covid-19 współpraca została wstrzymana w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego całej społeczności, która bierze w nim udział. Od stycznia 2021 roku realizacja projektu jest wznowiona, jednak w nieco innej formie niż dotychczas. Spotkania będą miały formę zdalną, podobnie jak kolejne etapy przedsięwzięcia. W ramach projektu powstaną po obu stronach granicy filmy przedstawiające działania wybranych stowarzyszeń m.in. angażujących się w propagowanie sportu, historii regionalnej czy turystyki na pięknych ziemiach pogranicza. Filmy te pomogą zapoznać się z doświadczeniami i działalnością podobnych stowarzyszeń z drugiej strony granicy. Przekazana w ten sposób wiedza i inspiracje pomogą im w jeszcze lepszy sposób działać dla lokalnej społeczności oraz poznawać się nawzajem.

Działania współfinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 „Przekraczamy granice”.

Wersja XML