Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków na wniosek ( zmiana adresu zameldowania, zmiana nazwiska, ujawnienie umowy dzierżawy, aktu poświadczenia dziedziczenia, postanowienia sądowego)

Kategoria Opis
Komórka odpowiedzialna: Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Miejsce załatwienia sprawy: ul. Parkowa 10, tel.: 77 436 22 10 wew. 20
Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 193 poz. 1287 z 2010 z późn.zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U.Nr.38 poz.454)
Wymagane dokumenty:
 • Wypełniony wniosek przez właściciela nieruchomości w zależności od rodzaju sprawy
 • W przypadku zmiany adresu zameldowania lub zmiany nazwiska kserokopia dowodu osobistego
 • W przypadku ujawnienia aktu poświadczenia dziedziczenia - oryginał aktu notarialnego
 • W przypadku ujawnienia spadku, działu spadku, zasiedzenia itp - oryginał postanowienia sądowego
 • W przypadku ujawnienia dzierżawy - oryginał umowy dzierżawy
Opłaty: Nie dotyczy
Forma płatności: Nie dotyczy
Termin składania dokumentów: Nie dotyczy
Termin załatwienia sprawy: Do 30 dni
Dodatkowe informacje:  
Tryb odwoławczy:  
Pliki do pobrania: PDFWniosek dotyczacy umowy dzierzawy.pdf
PDFWniosek na ujawnienie aktu poswiadczenia dziedziczenia lub postanowienia sadowego.pdf
PDFWniosek na zmiane nazwiska i adresu zameldowania.pdf
Wersja XML