Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydawanie kart wędkarskich lub kart łowiectwa podwodnego

Kategoria Opis
Komórka odpowiedzialna: Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Miejsce załatwienia sprawy: Starostwo Powiatowe w Prudniku - 48-200 Prudnik,
ul. Kościuszki 76, tel.: 77 438 17 47
Podstawa prawna: Art. 7 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2009r., Nr 189, poz. 1471) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz.U. z 2001r., Nr 138, poz. 1559 ze zm.)
Wymagane dokumenty:
  • wniosek o wydanie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego (wnioski dostępne w Referacie)
  • zaświadczenie o zdanym egzaminie
  • 1 fotografia

 

Opłaty: Oplata w wysokości 10,00zł Zgodnie z § 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001r w sprawie połowu ryb oraz chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz.U.Nr 138, poz. 1559 ze zmianami )
Forma płatności: Gotówką w kasie Starostwa czynnej w godzinach Pn-Cz 7:30-15:00, Pt 7.30-14.30 (ostatni dzień każdego miesiąca 7.30-14.30) lub na konto Bank Spółdzielczy Prudnik Nr konta: 72 8905 0000 2000 0000 0202 0001
Termin składania dokumentów: Nie dotyczy
Termin załatwienia sprawy: Do 7 dni
Dodatkowe informacje:

Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do lat 14.

Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej zwolnieni są cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce posiadający zezwolenie na połów ryb w wodach uprawnionego do rybactwa oraz osoby uprawiające amatorski połów ryb w wodach uprawnionej do rybactwa osoby fizycznej, jeżeli uzyskały od niej zezwolenie na połów w tych wodach. Karty wędkarskie wydawane są tylko dla mieszkańców Powiatu Prudnickiego.

Tryb odwoławczy: nie przysługuje
Pliki do pobrania: - Wniosek o wydanie-wymianę karty wędkarskiej
Wersja XML