Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających

Kategoria Opis
Komórka odpowiedzialna: Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami
Miejsce załatwienia sprawy: Starostwo Powiatowe w Prudniku - 48-200 Prudnik,
ul. Kościuszki 76, tel.: 77 438 17 47
Podstawa prawna: Ustawa o z dnia 12 kwietnia 1918 r o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m ( tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1500) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. (Dz. U poz. 763) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 lutego 2020r. w sprawie wysokości opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. (Dz. U poz. 248) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. (Dz. U poz. 157) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powierzenia prowadzenia rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. (Dz. U poz. 1908)
Wymagane dokumenty:
  • formularze wraz z dokumentami
  • dowód własności jednostki pływającej
  • potwierdzenie wniesienia opłat
Opłaty: - za rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego - 80,00 zł - za zmianę danych w rejestrze i wydanie dokumentu rejestrującego - 80,00 zł - za wydanie wtórnika dokumentu - 80,00 zł - za wydanie odpisu lub wyciągu z rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m - 15,00 zł - rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego, dla którego wpis do rejestrów oraz dokumenty rejestracyjne wydane na podstawie dotychczasowych przepisów utraciły ważność - 60,00 zł
Forma płatności: Bezgotówkowo na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy Prudnik Nr konta: 72 8905 0000 2000 0000 0202 0001 W kasie Starostwa Powiatowego w Prudniku
Termin składania dokumentów: Nie dotyczy
Termin załatwienia sprawy: do 30 dni
Dodatkowe informacje: ORGANY REJESTRUJĄCE:

- Starostwo Powiatowe w Prudniku

- Polski Związek Żeglarski, al. ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa http://pya.org.pl/polski-zwiazek-zeglarski

- Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, Wielkopolski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, ul. Piastowska 38, 61-556 Poznań http://www.motorowodniacy.org/

Tryb odwoławczy: Od decyzji organu rejestrującego przysługuje odwołanie do:

-ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej,

- ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej.

 

Pliki do pobrania: - FORMULARZE - NOWE (zmiany z dnia 02.09.2020 r.)
Wersja XML