Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zatwierdzenie dokumentacji hydrogeologicznej, geologiczno-inżynierskiej i geologicznej złoża kopaliny

Kategoria Opis
Komórka odpowiedzialna: Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Miejsce załatwienia sprawy: Starostwo Powiatowe w Prudniku - 48-200 Prudnik,
ul. Kościuszki 76, tel.: 77 438 17 47
Podstawa prawna: Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz. U. Nr 163, poz. 981 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. Nr 291, poz.1714). Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny (Dz.U. Nr 291, poz. 1712).
Wymagane dokumenty:
  • Pismo przekazujące do Starosty Prudnickiego dokumentacje, w celu jej zatwierdzenia.
  • 4 egzemplarze dokumentacji oraz w postaci dokumentu elektronicznego
  • W zależności od potrzeb ? pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu wnioskodawcy.
Opłaty: 10,00zł za wydanie decyzji Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (Dz. U. z 2012r, poz. 1282 ze zm) ? załącznik do ustawy część I ust. 53
Forma płatności: Opłatę skarbową należy uiścić na numer konta Gminy Prudnik: Bank Spółdzielczy Prudnik Nr konta: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
Termin składania dokumentów: Nie dotyczy
Termin załatwienia sprawy: Nie dłużej niż jeden miesiąc od dnia złożenia wniosku, w przypadku sprawy skomplikowanej dwóch miesięcy
Dodatkowe informacje:

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW :

Biuro Podawcze Starostwa Powiatowego w Prudniku

Tryb odwoławczy: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu, ul. Oleska 19a za pośrednictwem Starosty Prudnickiego
Pliki do pobrania:  
Wersja XML