Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydawanie zaświadczeń o istnieniu nieruchomości z operatu ewidencyjnego

Kategoria Opis
Komórka odpowiedzialna: Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami
Miejsce załatwienia sprawy: Starostwo Powiatowe w Prudniku - 48-200 Prudnik,
ul. Kościuszki 76, tel.: 77 438 17 47
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 193 poz. 1287 z 2010 z późn.zm.) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U.Nr.38 poz.454) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( tj. Dz. U. 200r. Nr 98 poz. 1071 z późń. zm.)
Wymagane dokumenty: Wypełniony wniosek według załącznika nr1.
Opłaty: Pobranie opłaty następuje w dniu odbioru zaświadczenia zgodnie Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.) w przypadku zaświadczenia w celu udokumentowania lat pracy do przedłożenia w zakładzie pracy.
Forma płatności: gotówką w kasie Starostwa czynnej w godzinach poniedziałek - czwartek - 7.30-15.00, piątek i ostatni dzień miesiąca7.30-14.30lub właściwej miejscowo Gminy.
Termin składania dokumentów:  
Termin załatwienia sprawy: Do 7 dni
Dodatkowe informacje:  
Tryb odwoławczy:  
Pliki do pobrania: DOCXZal1Zaswiadczenia 2023.docx (18,45KB)
PDFZal1Zaswiadczenia 2023.pdf (71,31KB)
Wersja XML