Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przyznanie prawa własności gruntu pod zabudowaniami wchodzącymi w skład gospodarstwa rolnego przekazanego Państwu

Kategoria Opis
Komórka odpowiedzialna: Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami
Miejsce załatwienia sprawy: Starostwo Powiatowe w Prudniku - 48-200 Prudnik,
ul. Kościuszki 76, tel.: 77 438 17 47
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników i członków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym (Dz. U Nr 10 poz. 53 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty:

wniosek, aktualny odpis z księgi wieczystej, dokumenty poświadczające nabycie prawa własności budynków;

Opłaty: brak
Forma płatności: brak
Termin składania dokumentów:  
Termin załatwienia sprawy: do 30 dni w sprawie prostej
Dodatkowe informacje:  
Tryb odwoławczy: Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Starosty Prudnickiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Pliki do pobrania: - Wniosek o przyznanie prawa własności gruntu pod zabudowaniami wchodzącymi w skład gospodarstwa rolnego przekazanego Państwu
Wersja XML