Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydawnictwa i publikacje

Zdjęcie przestawiające książki pt: Kto jest kim na pograniczu, Góry Opawskie, przydrożne kapliczki, krzyże i figury, Rocznik 2008 - Ziemia Prudnicka, Rocznik 2007 - Ziemia Prudnicka.

Rocznik 2009-2010 - Ziemia Prudnicka

Zdjęcie przestawia książkę pt: Rocznik 2009-2010 - Ziemia Prudnicka

Wydanie Rocznika jest szczególne, bo obejmuje aż dwa lata: 2009-2010, a Rocznik ma objętość 486 stron. Publikację rozpoczyna materiał dotyczący zwieńczenia starań władz powiatowych o uzyskanie herbu i barw powiatu. W roczniku wyjaśniamy obszernie, dlaczego nasz herb wygląda tak, a nie inaczej, skąd takie barwy ma nasza flaga. Tradycyjnie nie brakuje informacji o jubileuszach i istotnych dla ziemi prudnickiej uroczystościach. Przybliżamy ważne i interesujące sylwetki osób związanych z ziemią prudnicką, zarówno w przeszłości jak i w czasie obecnym. Dokonujemy podsumowania dotychczasowej działalności odrodzonego w 1999 roku samorządu powiatowego na ziemi prudnickiej. Zgodnie z tradycją Rocznika, w związku z położeniem naszego powiatu przy granicy z Republiką Czeską, sięgamy po informacje z drugiej strony granicy.

Kto jest kim na pograniczu

Zdjęcie przestawiające książkę pt: Kto jest kim na pograniczu

Bohaterami niniejszej publikacji są ludzie kultury (m. in. poeci, rzeźbiarze, malarze, duchowni, muzealnicy) działający na terenie pogranicza, a więc w pejzażu Gór Opawskich. Ks. Czesław Nowak - jeden z pomysłodawców wydania, wypowiada się o nich następująco: "oni nadają piękna i sensu życiu mieszkańców tej ziemi". Cel ukazania się owej książki najprościej ujął w swoich słowach Starosta Prudnicki - Radosław Roszkowski: "ta publikacja ma za zadanie pokazać ludzi, twórców, którzy sprawiają, że tak naprawdę mamy czym się poszczycić, pokazać przed odwiedzającymi ziemię prudnicką gośćmi".

Góry Opawskie, przydrożne kapliczki, krzyże i figury

Zdjęcie przedstawiające książkę pt: Góry Opawskie, przydrożne kapliczki, krzyże i figury

Książka "Góry Opawskie - przydrożne kapliczki, krzyże i figury" jest obszerną prezentacją licznych kapliczek, krzyży i figur przydrożnych na terenie pogranicza polsko - czeskiego w obrębie Gór Opawskich. Ten unikatowy i swoisty przewodnik, co należy podkreślić - wzbogacony pięknymi fotografiami i ilustracjami (łącznie ok. 600) stanowi nie tylko podróż w historię ale także opisuje współczesny stan "kapliczek", łączących dawne i współczesne pokolenia. W niniejszej publikacji uwzględnionych zostało ponad 300 obiektów małej architektury sakralnej rejonu Gór Opawskich, a niekiedy dalszych okolic polsko - czeskiego pogranicza.

Rocznik 2008 - Ziemia Prudnicka

Zdjęcie przedstawiające książkę pt: Rocznik 2008 - Ziemia Prudnicka.

Książka "Ziemia Prudnicka Rocznik 2008", to już ósma edycja Rocznika, wpisująca się w X rocznicę powstania w Polsce powiatów. W tym roczniku znajduje się krótkie podsumowanie 2 lat zarządzania powiatem przez nowe władze samorządowe. W tej edycji książki zwraca się także uwagę na przygraniczny element położenia naszego powiatu i wskazanie jego atrakcyjnych miejsc. Poruszane są także tematy "trudne", np. na temat relacji narodowościowych.Ze słowa wstępnego Przewodniczącego Rady Powiatu w Prudniku, Pana Józefa Janeczko:

"Nie raz pisaliśmy o tym, że wydawnictwo to w naszym zamiarze ma łączyć a nie dzielić, co na naszym wielokulturowym pograniczu nie jest łatwym, ale też nie niemożliwym".

Rocznik 2007 - Ziemia Prudnicka

We wrześniu 2008 roku ukazał się najnowszy Rocznik Ziemi Prudnickiej o podtytule "na pograniczu". Uroczysta prezentacja publikacji odbyła się 28 września w sali Domu Włókniarza. Obok tematów historycznych publikacja porusza współczesna zjawiska regionu, zarówno ze sfery gospodarczej, jak i kulturalnej, doceniając to, co dobrego dzieje się na pograniczu polsko-czeskim.

Zdjęcie przedstawiające książkę pt: Rocznik 2007 - Ziemia Prudnicka

Ze słowa wstępnego Starosty Prudnickiego Pana Radosława Roszkowskiego oraz Przewodniczącego Rady Powiatu w Prudniku, Pana Józefa Janeczko:

"Rocznik, którego podtytuł brzmi "na pograniczu" podkreśla położenie naszego powiatu. Nie chodzi tutaj o proste stwierdzenie faktu geograficznego. (...) Dziś jak nigdy wcześniej to właśnie przygraniczne położenie i sąsiedztwo nie jest już przeszkodą, ale wartością, wokół której można budować zamożność mieszkańców naszej ziemi".

Niniejsze publikacje dostępne są w Siedzibie Starostwa Powiatowego w Prudniku. "Kto jest kim na pograniczu" (ostatnie egzemplarze), "Góry Opawskie: przydrożne kapliczki, krzyże i figury" (kilkadziesiąt egzemplarzy), "Rocznik 2008" (ostatnie egzemplarze), "Rocznik 2007" (już niedostępny).

Wersja XML