Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarząd Powiatu Prudnickiego

Zarząd Powiatu Prudnickiego jest organem wykonawczym wybieranym przez Radę Powiatu i liczy pięć osób. Są to:

 1. Radosław Roszkowski - Starosta Prudnicki (Przewodniczący Zarządu)
 2. Janusz Siano - Wicestarosta (Członek Zarządu)
 3. Dragomir Rudy (Członek Zarządu)
 4. Sebastian Gerstenberg (Członek Zarządu - złożył rezygnację z funkcji Członka Zarządu Powiatu)
 5. Joachim Kosz (Członek Zarządu)
 6. Alicja Zawiślak (Członek Zarządu)

Do najważniejszych zdań Zarządu Powiatu należy: wykonywanie uchwał Rady Powiatu, gospodarowanie mieniem Powiatu, nadzór nad wykonaniem budżetu Powiatu. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę bieżących potrzeb. W posiedzeniu Zarządu mogą brać udział zaproszone osoby.

Wersja XML