Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Herb, flaga i pieczęcie Powiatu Prudnickiego

Herb powiatu prudnickiego przedstawia w polu trójdzielnym w skos czerwono-srebrno-błękitnym ukoronowanego złotego Orła.

herbpowiatu.jpeg

Herb powiatu

Flaga powiatu prudnickiego ma postać płata składającego się z trzech skosów: czerwonego, białego i błękitnego, pośrodku którego umieszczony jest ukoronowany złoty (żółty) Orzeł. Stosunek szerokości do długości płata flagi wynosi 5 : 8. Zgodnie z zasadami współczesnej weksylologii heraldyczne srebro zostało zastąpione przez biel, zaś złoto przez barwę żółtą.

flagapowiatu.jpeg

Flaga powiatu

Pieczęć w polu wewnątrz otoku - z samym godłem powiatu, tj. z ukoronowanym złotym Orłem opolskim na trzech skosach, ale bez tarczy. Rolę tarczy herbowej przejmuje w tym momencie owalne pole pieczęci. Legenda w otoku głównej pieczęci brzmi: POWIAT PRUDNICKI. Słowa legendy rozdzielone zostały dwoma dywizorami w postaci równoramiennego krzyża.

pieczeciepowiatu.jpeg

Pieczęcie powiatu

Wersja XML