Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gminy powiatu

Gmina Prudnik

prudnik_ratusz.jpeg

Ratusz w Prudniku

prudnik02.jpeg

Prudnik z lotu ptaka

Miasto i Gmina Prudnik ma charakter rolniczo-przemysłowy o urozmaiconej i atrakcyjnej rzeźbie terenu. Ma doskonałe warunki do uprawiania sportu i rekreacji (2 stadiony, 12 sal gimnastycznych, 2 baseny, korty tenisowe) co przejawia się m. In. W organizowanych imprezach sportowych o charakterze masowym (OS i R). Tu ma początek malowniczy szlak turystyczny dla pieszych i rowerzystów prowadzący w Góry Opawskie na Biskupią Kopę i Jeseniki.

Zabytki, które warto zobaczyć w Prudniku to:

W narożnikach Rynku znajdują się: Kolumna Maryjna (1694 r.) zbudowana z cegły w stylu gotyckim, Fontanna ze studnią - wzniesiona z kamienia, w stylu barokowy.

Centrum Rynku stanowi Ratusz odbudowany przez świdnickiego architekta Thomasa w 1782 r. Pod koniec XIX w. przebudowany, w postaci tej zachował się do dnia dzisiejszego.

 

Warto zobaczyć również: Figurę św. Jana Nepomucena z 1733 roku, Kościół Parafialny św. Michała Archanioła z 1738 roku, późnobarokowy, halowy murowany z cegły, z barokowym ołtarzem głównym. Osobnymi dziełami sztuki są polichromie, rzeźby, płaskorzeźby i obrazy, Sanktuarium i Klasztor oo. Franciszkanów w Lasku Prudnickim z grotami: Lurdzką i "Złożenia Chrystusa do Grobu". W latach 1954-55 mejsce internowania Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego, kościół i klasztor (obecny kształt z 1769r.) oo. Bonifratrów z dobudowanym skrzydłem wschodnim w roku 1916.

Gmina Głogówek

glogowek_ratusz.jpeg

Ratusz w Głogówku

glogowek_brama.jpeg

Brama zamkowa

Miasto i Gmina Głogówek leży na południowo-wschodnim krańcu województwa opolskiego przy granicy z Czechami. Położone jest nad rzeką Osobłogą, lewobrzeżnym dopływem Odry. Przez miasto przebiega ważna trasa komunikacyjna drogowa i kolejowa o dużym znaczeniu gospodarczym i turystycznym. Łączy ona Górny Śląsk z ternami wypoczynkowymi i uzdrowiskowymi Dolnego Śląska.

Miasto usadowiło się na balistycznym płaskowyżu, które od zachodu przechodzi opadającą krawędzią w dolinę Osobłogi od strony północno-wschodniej teren nieznacznie opada przechodząc w Nizinę Śląską, a od południa łączy się przez Płaskowyż Głubczycki z Przedgórzem Sudeckim.

W Głogówku warto zobaczyć między innymi: Zamek rodu Oppersdorffów (1562-1571) przebywali tu m. In. Beethoven i Król Jan Kazimierz, Kościół oo. Franciszkanów z 1632r. z Grobem Bożym ,Rynek z kamieniczkami z XVII - XIX wieku.

Gmina Biała

biala01.jpeg

Biała z lotu ptaka

biala_wieza.jpeg

Baszta miejska

Miasto i Gmina Biała położone są w podregionie Płaskowyżu Głubczyckiego i Równiny Niemodlińskiej, w dorzeczu Osobłogi, lewobrzeżnego dopływu Odry.

Miasto Biała - siedziba gminy, malowniczo usytuowane na niewielkim wzniesieniu (262 m n.p.m.), otoczone jest ze wszystkich stron nizinami.

Na terenie gminy - co stanowi jej walor turystyczny - znajdują się duże kompleksy leśne "Borów Niemodlińskich", stanowiących pozostałość po dawnej Puszczy Śląskiej. Wchodzą one w skład Obszaru Chronionego Krajobrazu. Istniejące tu rezerwaty przyrodnicze "Jeleni Dwór", "Blok" i "Nagłów" świadczą o niezaprzeczalnych walorach naturalnego środowiska przyrodniczego Gminy Biała. Teren ten udostępniony jest do celów rekreacyjno-wypoczynkowych i dydaktyczno naukowych.

Zabytki Białej to między innymi: Baszta - wieża przybrana gotycka z XV wieku, Wieża wodna z 1606 roku zbudowana przez J. Prószkowskiego (doprowadzała wodę do zamku), Zamek wybudowany w latach 1639-40 w miejscu byłej kasztelani z XIII w. wczesnobarokowy z elementami późnorenesansowymi. W korytarzach sklepienia kolebkowo-krzyżowe, Kościół parafialny p.w. NMP - gotycki, trójnawowy: ołtarz główny rokokowy z 1773r., ołtarze boczne barokowe z 1700r., pod chórem krata kuta ręcznie z 1631r. i figura Chrystusa Frasobliwego, Cmentarz Żydowski (Kirkut) z XV wieku

Gmina Lubrza

lubrza_kosciol.jpeg

Kościół w Lubrzy

lubrza01.jpeg

Lubrza z lotu ptaka

Wersja XML