Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt nr NPPDL/OP/P/24/2009 "Remont drogi Błażejowice - Zawada w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu na drodze"

Zdjęcie przedstawia Narodowy projekt przebudowy dróg lokalnych 2008-2011
 

Przedmiotem projektu był remont drogi powiatowej nr 1207 O, relacji Błażejowice - Zawada- Wawrzyńcowice-Kujawy na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 1208 relacji Biała- Mochów do granicy Powiatu w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu na drodze. W ramach remontu wykonano odnowę nawierzchni jezdni na długości 3663m z mieszanki mineralno bitumicznej asfaltowej, ścięcie zakrzaczeń na poboczach i oczyszczenie rowów z namułu. We wsi Zawada wykonano powierzchniowe utrwalenie nawierzchni, przebudowę i budowę chodnika o szerokości 1,5m , wykonanie 2 zatok autobusowych z kostki wibroprasowanej typu "POLBRUK" o łącznej długości ok.504 m, przejścia dla pieszych oraz budowę studzienek ściekowych.

Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka


Projekt nr NPPDL/OP/P/24/2009 "Remont drogi Błażejowice ? Zawada w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu na drodze"

Wersja XML