Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt nr NPPDL/OP/P/25/2009 "Remont drogi Stare Kotkowice - Wróblin w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu na drodze"

Zdjęcie przedstawia Narodowy projekt przebudowy dróg lokalnych 2008-2011

Przedmiotem projektu była przebudowa przepustu w miejscowości Wróblin oraz remont drogi nr 1249 O relacji Stare Kotkowice - Wróblin - Trawniki na odcinku Stare Kotkowice - Wróblin w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu na drodze. W ramach remontu dokonano odnowy nawierzchni jezdni na długości 1 320 mb. z mieszanki asfaltowej mineralno - bitumicznej. Na odcinku o długości 1965,00 mb wykonano powierzchniowe utrwalenia nawierzchni. Dodatkowo w miejscowości Wróblin przebudowano chodnik o szer. 1,0 m. wraz z wjazdami o szer. zmiennej od 1,10 do 6 m na nawierzchnię z kostki wibroprasowanej typu "POLBRUK" o łącznej długości 572 mb oraz wykonano oznakowania poziome i pionowe drogi.

starekotkowice.jpeg
finansowanie49.png

Projekt jest współfinansowany ze środków Budżetu Państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011 oraz środków Budżetu Powiatu

Wersja XML