Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt nr NPPDL/OP/P/9/2008 "Przebudowa ul. Nyskiej ze zmianą organizacji ruchu w obrębie skrzyżowania ul. Kolejowej i ul. Nyskiej w Prudniku - jako element poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych"

Zdjęcie przedstawia Narodowy projekt przebudowy dróg lokalnych 2008-2011

Przedmiotem projektu była przebudowa części ul. Nyskiej i ul. Kolejowej ze zmianą organizacji ruchu w obrębie skrzyżowania w/w ulic w Prudniku - jako element poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych. W ramach realizacji projektu wykonano przebudowę jezdni na długości 877 m o łącznej powierzchni 6 634,5 m2 wraz z wykonaniem zjazdów z kostki betonowej, chodników o zmiennej szerokości od 1,5 m do 2,0 m o łącznej długości 74 m, ścieżek pieszo-rowerowych szerokości 2,5 m i łącznej długości 850,8 m, ścieżki rowerowej o szerokości 1,5 m o łącznej długości 195 m.

nyska.jpeg
finansowanie31.png

Projekt NPPDL/OP/P/9/2008 "Przebudowa ul. Nyskiej ze zmianą organizacji ruchu w obrębie skrzyżowania ul. Kolejowej i ul. Nyskiej w Prudniku - jako element poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych"

Wersja XML