Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PROJEKT KONKURSOWY W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA FINANSOWE WSPIERANIE PROGRAMÓW Z ZAKRESU OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ W ROKU 2009

pcpr.jpeg
 

Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku

Rodzaj projektu: OTWARTY KONKURS OFERT NA FINANSOWE WSPIERANIE PROGRAMÓW Z ZAKRESU OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ W 2009 ROKU.

Tytuł projektu: "Wsparcie istniejących rodzin zastępczych w zakresie doskonalenia umiejętności opiekuńczo wychowawczych"

Termin realizacji projektu: od 01.07.2009 do 30.11.2009

Zasięg projektu: Powiat Prudnicki

Główny cel projektu:

Tworzenie infrastruktury niezbędnej dla dobrego funkcjonowania rodzinnej pieczy zastępczej w tym rodzin zastępczych (dostęp do specjalistów z różnych dziedzin oraz do różnych form wsparcia rodzin zstępczych) oraz tworzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa dla rodzin naturalnych, zastępczych oraz adopcyjnych.

Cele projektu:

Rodzaje działań w ramach projektu:

finansowanie33.jpeg
 
Wersja XML