Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt nr CZ.3.22/3.2.00/08.00031 "Seniorzy w Schengen"

Zdjęcie ukazujące logo projektu oraz flagi Unii Europejskiej

W dniu 13 stycznia 2009 r. została podpisana umowa na finansowanie projektu nr CZ.3.22/3.2.00/08.00031 "Seniorzy w Schengen" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 którego Partnerem Wiodącym był Dom - Pensjonat dla Seniorów Jesenik we współpracy z Powiatem Prudnickim - Domem Pomocy Społecznej w Prudniku - Partnerem Projektu.

Celem projektu było wzmocnienie i rozwijanie stosunków między placówkami dla seniorów z regionu jesenickiego i polskiego Powiatu Prudnik. W ramach projektu doszło do transferu kulturalnego i socjalnego między grupami celowymi. Nierozłączną częścią projektu była medialna wszystkich działań (regionalna TV, prasa, radio).

Działania projektu:

Działania Partnera Wiodącego (DPD Jesenik):

Działania Partnera Projektu (Powiat Prudnicki/DPS Prudnik):

Całkowita wartość projektu w części realizowanej przez Powiat Prudnicki 44 288,21 EUR (dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 37 644,96 EUR, wkład własny 6 643,25 EUR).

Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Przekraczamy granice.

Wersja XML