Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt nr PL.3.22/1.1.00/08.00063 "Przywrócenie transgranicznej funkcjonalności drogi Prudnik - Rylovka w aspekcie układu z Schengen"

Zdjęcie ukazujące logo projektu oraz flagi Unii Europejskiej

W dniu 18 marca 2009 r. została podpisana umowa na finansowanie projektu nr PL.3.22/1.1.00/08.00063 "Przywrócenie transgranicznej funkcjonalności drogi Prudnik - Rylovka w aspekcie układu z Schengen" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Partnerem Wiodącym w projekcie został Powiat Prudnicki, po stronie Republiki Czeskiej Partnerem została Gmina Hlinka.

Głównym celem projektu była poprawa dostępności komunikacyjnej obszaru na poziomie lokalnym i międzynarodowym, pomiędzy terenami po obu stronach granicy. W wyniku realizacji projektu polepszyły się warunki do integracji gospodarczej polsko - czeskiego obszaru przygranicznego oraz możliwości rozwoju gospodarczego rynku lokalnego w obrębie przygranicza sprzyjając tworzeniu spójnego, jednolitego obszaru.

Cele szczegółowe projektu:

  1. Ułatwienie terenom marginalizowanym i zagrożonym degradacją powrotu do należytego funkcjonowania w ramach wewnątrzeuropejskiej wspólnoty lokalnej i regionalnej.
  2. Poprawa dostępności komunikacyjnej jako warunku do intensyfikacji działalności gospodarczej na poziomie lokalnym oraz dynamicznego rozwoju turystyki (zwłaszcza rowerowej).

Grupy docelowe projektu:

Najważniejszą grupą docelową byli mieszkańcy pogranicza, którzy niejednokrotnie związani środowiskowo, społecznie i rodzinnie ze społecznością po drugiej stronie granicy, uzyskali możliwość intensyfikacji kontaktów społecznych i gospodarczych. Przedsiębiorcy i rolnicy prowadzący działalność gospodarczą mogą korzystać z drogi, jako ważnego dla lokalnego rynku szlaku kontaktów gospodarczych. Turyści, odwiedzający pogranicze uzyskali możliwość bezpiecznego i wygodnego korzystania ze szlaku.

Rezultaty projektu:

W okresie realizacji projektu wykonano m.in.:

prudnikrylovka.jpeg

Całkowita wartość projektu dla Powiatu Prudnickiego: 1 561 560,81 EUR, (dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1 327 326,67 EUR).

Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Przekraczamy granice.

Wersja XML