Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt nr WND-RPOP.05.02.01.16-012/08 "Podniesienie dostępności i jakości usług medycznych poprzez zastosowanie nowoczesnej diagnostyki - tomografii komputerowej"

Brak opisu obrazka

Jednostka realizująca
Prudnickie Centrum Medyczne

W dniu 30 lipca 2008 r. została zawarta umowa z Województwem Opolskim nr RPOP.05.02.01.16-012/08-00 o dofinansowanie projektu "Podniesienie dostępności i jakości usług medycznych poprzez zastosowanie nowoczesnej diagnostyki - tomografii komputerowej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007 - 2013 osi 5 Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe, działanie 5.2 Rozwój bazy medycznej w regionie, poddziałanie 5.2.1 Stacjonarna opieka medyczna.

Cel:
Poprawa jakości i dostępności usług zdrowotnych w stacjonarnej opiece medycznej na terenie Powiatu Prudnickiego, poprzez uruchomienie pracowni tomografii komputerowej wyposażonej w nowoczesny tomograf komputerowy.

Działania:
Adaptacja pomieszczeń byłej pralni szpitala na pracownię Tomografii Komputerowej oraz zakup i montaż tomografu komputerowego.

Realizacja:
28.07.2009 - 30.04.2010.

 

Brak opisu obrazka
 

Wersja XML