Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt nr PL.3.22/3.3.07/08.00142 "Tradycje Ludowe Pogranicza Polsko-Czeskiego"

Zdjęcie ukazujące logo projektu oraz flagi Unii Europejskiej

W dniu 12 grudnia 2008 r. została podpisana umowa na finansowanie mikroprojektu nr PL.3.22/3.3..07/08.00142 "Tradycje Ludowe Pogranicza Polsko-Czeskiego" realizowanego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 we współpracy ze Stowarzyszeniem Czeskiej części Euroregionu Pradziad.

obraz_2021-03-10_083659.png

Celem ogólnym projektu była intensyfikacja współpracy pomiędzy społecznościami poprzez przybliżenie tradycji, obrzędów i potraw lokalnych kultywowanych w tej części pogranicza połączona z nauką wytwarzania przedmiotów związanych z tymi obrzędami, jak również ich promocja. Celem bezpośrednim projektu była organizacja wspólnych imprez kulturalnych "Święta ludowego pogranicza" i promocji tradycji związanych z jednym z najważniejszych świąt lokalnych kierowanych do rolników jakim jest święto plonów oraz organizacja "Święta Ziemi Prudnickiej 2009" w celu dodatkowej możliwości promocji i degustacji potraw lokalnych i regionalnych. Imprezy te przyczynią się do promocji tradycji i nowych produktów turystycznych - kuchni lokalnej i rzemiosła lokalnego oraz wesprze działania podtrzymujące tożsamość i tradycje lokalnej społeczności tej części pogranicza Polsko - Czeskiego.

tradycjeludowe2.jpeg
tradycjeludowe3.jpeg

 

Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice.

Wersja XML