Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt "Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Prudniku"

Brak opisu obrazka

W dniu 30 kwietnia 2009 roku zostało podpisane porozumienie nr DPO/LPI/POPT/0724-6-8/09 w sprawie funkcjonowania na terenie województwa opolskiego systemu informacji o Funduszach Europejskich, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

Cel projektu:

Punkt Informacyjny realizuje zadania z zakresu prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych skierowanych do beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Funduszy Europejskich oraz do społeczności lokalnej.

Głównym celem działań jest podniesienie poziomu świadomości i wiedzy wśród mieszkańców Powiatu Prudnickiego na temat dostępnej pomocy ze środków UE oraz maksymalne wykorzystanie środków unijnych dostępnych dla województwa opolskiego.

Brak opisu obrazka
 

Wersja XML