Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt nr POKL.06.01.03-16-001/08 "APS - AKTYWNOŚĆ PRACA, STABILIZACJA"

poklpup.png

Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku

W dniu 18.04.2008r. została podpisana umowa na finansowanie projektu nr POKL.06.01.03.16-00./08 "APS - Aktywność, Praca, Stabilizacja" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie Priorytet VI Działanie 6.1 Podziałanie 6.1.3 - Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu od 2008 do 2010r.

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez pracy poprzez:

  1. Wyposażenie osób bezrobotnych w kwalifikacje i umiejętności zawodowe poprzez szkolenia, staż pracy i przygotowanie zawodowe.
  2. Pomoc w uruchomieniu działalności gospodarczej

Grupy docelowe projektu

Projekt obejmuje swoim wsparciem 570 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Prudniku.

 

finansowanie26.png
 

Projekt nr POKL.06.01.03-16-001/08 "APS - AKTYWNOŚĆ PRACA, STABILIZACJA"

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - najlepsza inwestycja

Wersja XML