Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt nr POKL.06.02-16-001/08 "PROCES AKTYWIZACYJNY TO ISTOTA A NIE ETYKIETA"

Brak opisu obrazka

Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku

W dniu 30.05.2008r. została podpisana umowa na finansowanie projektu nr POKL.06.01.02-16-001/08-01 "Proces aktywizacyjny to istota a nie etykieta" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie Priorytet VI Działanie 6.1 Podziałanie 6.1.2 - Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w okresie 2008 - 2010.

Głównym celem projektu jest tworzenie urzędowego modelu doradczego ukierunkowanego na realizację praktycznych celów pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego oraz przeciwdziałania bezrobociu - dostosowanie urzędu do obowiązujących standardów poprzez:

  1. Przeszkolenie 6 pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, których zadania powiązane są z pracą pośredników i doradcy.
  2. Przeszkolenie z zakresu technik efektywnego uzyskiwania informacji, efektywnego konsultowania problemów osoby bezrobotnej i pracodawcy oraz z zakresu zawodoznawstwa.
  3. Zatrudnienie 3 pośredników pracy i 2 doradców zawodowych.

Grupy docelowe projektu

Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku.

 

Brak opisu obrazka
 

Projekt nr POKL.06.02-16-001/08 "PROCES AKTYWIZACYJNY TO ISTOTA A NIE ETYKIETA"

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek ? najlepsza inwestycja

Wersja XML