Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt nr PL.3.22/3.3.07/09.01073 "Bezpieczne pogranicze"

Brak opisu obrazka

W czerwcu 2009 roku została podpisana umowa na finansowanie mikroprojektu nr PL.3.22/3.3.07/09.01073 "Bezpieczne pogranicze" realizowanego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 przez Powiat Prudnicki we współpracy z Krajské ředitelství policie Severomoravského kraje w Ostravie (Komendą Wojewódzką Policji w Ostrawie).

Celem ogólnym projektu było podniesienie poziomu bezpieczeństwa na terenie pogranicza podczas interwencji i wspólnych patroli Policji Powiatu Prudnickiego i Okresu Bruntal. Wśród działań realizowanych w trakcie projektu znalazło się wydanie ulotki informacyjnej zawierającej informacje o różnicach występujących w przepisach drogowych po stronie polskiej i czeskiej w dwóch wersjach językowych oraz zakup stanowiska komputerowego wykorzystywanego do usprawniania przepływu informacji. Działania podjęte w trakcie realizacji projektu miały przyczynić się do zmniejszenia liczby wykroczeń występujących między innymi w ruchu drogowym przez obywateli Republiki Czeskiej w Polsce oraz obywateli Polski w Republice Czeskiej.

Brak opisu obrazka

Całkowita wartość projektu: 2 730,44 EUR, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2 282,26 EUR dofinansowanie z budżetu państwa 268,51 EUR, wkład własny 179,67 EUR .

Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice.

Wersja XML