Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt nr POKL.09.01.01-16-035/10 "Przedszkole z pomocą"

Brak opisu obrazka
 

W dniu 07 grudnia 2010 r. została podpisana umowa na finansowanie projektu nr POKL.09.01.01-16-035/10 "Przedszkole z pomocą" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości usług edukacyjnych poprzez wzbogacenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej w Przedszkolu Specjalnym w Prudniku oraz zmniejszenie nierówności w dostępie do edukacji.

Celami szczegółowymi są:

Grupy docelowe projektu:

Projekt realizowany będzie na terenie woj. opolskiego w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Prudniku i obejmie swoim wsparciem:

Brak opisu obrazka
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - najlepsza inwestycja

Wersja XML