Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt nr POKL.09.02.00-16-013/09 "Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół zawodowych - Zespołu Szkół w Głogówku i Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku"

efs.png
 

W dniu 30 czerwca 2011 r. Powiat Prudnicki zakończył realizację projektu nr POKL.09.02.00-16-013/09 "Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół zawodowych - Zespołu Szkół w Głogówku i Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Głównym celem projektu było zwiększenie potencjału szkół zawodowych oraz propagowanie korzyści płynących z wyboru zawodowej ścieżki kształcenia. Celem ogólnym projektu było wzmocnienie atrakcyjności Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku i Zespołu Szkół w Głogówku poprzez:

W ramach realizowanego programu uczniowie obu szkół nabywali nowe kompetencje uczestnicząc w kursach specjalistycznych (kurs prawa jazdy kat. T, kursy operatorów wózków: jezdniowego i jezdniowego wysokiego składu, kombajnisty, chemizacyjny, agroturystyczny, barmański), zajęciach pozalekcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT i przedsiębiorczości (obsługa kas fiskalnych, symulacja firmy, technologia gastronomiczna) oraz kursach językowych. Uczniowie biorący udział w projekcie objęci byli specjalistycznym doradztwem zawodowym. Zajęcia organizowane były w formie grupowej i indywidualnej. Tematyka spotkań dotyczyła rynku pracy polskiego i europejskiego oraz planowania kariery zawodowej. W ramach współpracy szkół z przedsiębiorcami zrealizowano 18 wizyt studyjnych m.in. w przedsiębiorstwach branży informatycznej, logistycznej, budowlanej, handlowej, motoryzacyjnej, rolniczej oraz na targach edukacyjnych szkół wyższych. Udział w projekcie wzięło 626 uczniów.

W celu zabezpieczenia odpowiedniego wyposażenia dla uczniów Zespołu Szkół w Głogówku i Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku zakupiono nowoczesne materiały dydaktyczne zapewniające wysoką jakość kształcenia ( biblioteczki zawodowe dla poszczególnych zawodów), podręczniki i zeszyty ćwiczeń do nauki języków obcych, 2 komputery przenośne i 2 projektory multimedialne wraz z ekranami (łączna kwota zakupionego sprzętu i pomocy dydaktycznych to niemal 47 tysięcy złotych).

 

finansowanie16.jpeg
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. "Człowiek - najlepsza inwestycja."

Wersja XML