Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt nr Z/2.16/I/1.3.2/12/09 "Zakup i wdrożenie systemu informatycznego dla Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Prudniku"

Brak opisu obrazka
 

Jednostka realizująca
Prudnickie Centrum Medyczne

W dniu 03 czerwca 2009 r. została zawarta umowa z Województwem Opolskim nr Z/2.16/I/1.3.2/12/09/U/7/09 o dofinansowanie projektu "Zakup i wdrożenie systemu informatycznego dla Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Prudniku" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Priorytetu 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, działania 1.3 Regionalna Infrastruktura społeczna poddziałanie 1.3.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia.

Cel:
Poprawa jakości i dostępności usług zdrowotnych w stacjonarnej opiece medycznej na terenie Powiatu Prudnickiego.

Działania:
Zakup i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi działalności medycznej

Realizacja:
08.06.2009 - 26.06.2009

 

Brak opisu obrazka
 

Wersja XML